picture1
picture2
picture3

Remont wodociągu w ul. Żabikowskiej

Aktualizacja (godz. 13:29)

💧Szanowni Klienci,
 
Uprzejmie informujemy, iż na dzień dzisiejszy pomyślnie zakończono prace na wodociągu w ul. Żabikowskiej.
 
Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.
 
Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
 
ℹ️ Jednocześnie informujemy, iż w dniu jutrzejszym (20.06.2024 r.) będziemy prowadzić prace remontowe na węźle wodociągowym w ul. Żabikowskiej.
 

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Żabikowskiej w dniu dzisiejszym  tj. 19.06.2024 r. od godziny 12:30 do godziny ok. 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Żabikowskiej (nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 7).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Żurawiej

Aktualizacja (godz. 10:30)

💧Szanowni Klienci,
 
Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace na wodociągu w ul. Żurawiej.
 
Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.
 
Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2024 r. na terenie budowy w ul. Żurawiej doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę robót – firmę TANDEM.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Żurawiej (budynek 3 i 3A).

Przybliżony czas usunięcia awarii: ok. 4 godz. (do ok. 11:00)

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Uszkodzony hydrant ul. Pszenna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami związanymi z naprawą uszkodzonego hydrantu przy ul. Pszennej (przy Szpitalu na Wyspie), w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2024 r. w godzinach od 12:30 do 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Pszennej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul. Żabikowska- Moniuszki

Aktualizacja

💧Szanowni Państwo,
 

Prace związane z remontem wodociągu w ul. Moniuszki – Żabikowska zostały zrealizowane pomyślnie.

Wodociąg magistralny został ponownie napełniony wodą, nie odnotowaliśmy zgłoszeń o problemach z ciśnieniem i jakością wody w wyniku wykonanych prac.

Założony przez Wykonawcę robót zakres prac zrealizowano w dniu 14.06.2024r.

O kolejnych etapach prac związanych z remontem wodociągu na odcinku w ul. Moniuszki – Żabikowska mogących mieć wpływ na jakość świadczonych usług będziemy informować Państwa na bieżąco.

Fot. Zamontowana armatura odcinająca w węźle W6.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z związku z prowadzonymi pracami polegającymi na remoncie odcinka sieci wodociągowej w ulicach Żabikowskiej oraz Moniuszki w dniach 14 -15 czerwca 2024r. wykonywany będzie zakres prac mogący mieć wpływ na jakość oraz ciśnienie wody.

Nie przewidujemy przerw w dostawie wody.

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa wodociągu w ul. Żurawiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi przez firmę TANDEM – przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej, w dniu dzisiejszym tj. 14.06.2024 r. w godzinach od 12:00 do 14:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żurawiej oraz Przepiórek.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Naprawa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej

Szanowni Państwo,

Zakończono prace związane z usunięciem uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Żagańskiej. Z uwagi na warunki gruntowe – wysoki poziom wód gruntowych doszło do zapadnięcia się ok. 7 m odcinka rurociągu wykonanego z rur kamionkowych, wymagającego naprawy w wykopie otwartym. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Z uwagi na ogólny stan techniczny istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Żagańskiej w dniach 17-20.06.2024r. istniejący rurociąg na odcinku 190 m zostanie wyremontowany metodą bezwykopową przez instalację w  istniejącym kanale specjalnego rękawa wzmacniającego i uszczelniającego istniejący kanał.

Prace remontowe zostaną wykonane równocześnie z prowadzonymi pracami odtworzeniowymi przy utrzymaniu do ich zakończenia wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

Poniżej trasa objazdu.

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa wodociągu w ul. Żurawiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi przez firmę TANDEM – przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej, w dniu dzisiejszym tj. 10.06.2024 r. w godzinach od 12:00 do 16:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żurawiej oraz Przepiórek.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Naprawa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2024r. (poniedziałek) przystąpimy do naprawy uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Żagańskiej. W celu bezpiecznego i  sprawnego przeprowadzenia prac instalacyjnych i odtworzeniowych konieczne jest częściowe wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Żagańskiej oraz wprowadzenie tymczasowego objazdu ulicami: Warsztatową, Ptasią, Słowiczą, Szpitalną. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu umożliwiać będzie wjazd na wyłączony odcinek wyłącznie mieszkańcom, pracownikom i służbom ratunkowym.

Wobec powyższego prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Poniżej trasa planowanego objazdu.

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana nawiertek w ul. Żabikowskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana nawiertek w ul. Żabikowskiej w dniu dzisiejszym  tj. 07.06.2024 r. od godziny 08:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Żabikowskiej (nr 1, 2, 3a, 3b, 7).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa wodociągu w ul. Żurawiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu przebudowy sieci wodociągowej po awarii w ul. Żurawiej, w dniu dzisiejszym tj. 06.06.2024 r. w godzinach od 10:00 do 12:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żurawiej oraz Przepiórek.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Obniżone ciśnienie wody

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.05.2024r.  do godziny 13.00 w rejonie ulic: Zgorzelecka, Komuny Paryskiej, Bukowa, Poludniowa, Polna, Cegielniana, Słoneczna, Szmaragdowa, Turkusowa, Opalowa oraz ulic towarzyszących w Żarach może wystąpić obniżone ciśnienie wody lub przerwa w dostawie wody z powodu braku zasilania przepompowni, co związane jest z pracami na sieci energetycznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza

Aktualizacja (godz. 14:46)
 
💧Szanowni Klienci,
 

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza.

Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2024r.  wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym w ulicy Niemcewicza w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Niemcewicza, Sowińskiego oraz Jakubicy.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 1 godz. (do ok. 15:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :28/05/24
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu DN 500-600 Moniuszki – Żabikowska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w ramach prac związanych z przebudową ulic Moniuszki – Żabikowska wykonany zostanie remont odcinka sieci wodociągowej – magistralnej DN 500-600 oraz odcinka sieci rozdzielczej DN 300.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót była możliwie najmniej uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta. Prace zostały zaplanowane w taki sposób aby zminimalizować wpływ remontu na jakość wody oraz przerwy w jej dostawie.

Założony termin zakończenia robót: do 31 lipca 2024 r.

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Print Friendly, PDF & Email

Awaria na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza

Aktualizacja (godz. 15:42)
 
💧Szanowni Klienci,
 

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza.

Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.05.2024r.  wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym w ulicy Niemcewicza w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Niemcewicza, Sowińskiego oraz Jakubicy.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 2 godz. (do ok. 17:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :24/05/24
Kategoria : Awarie

System zdalnego odczytu wodomierzy

Szanowni Klienci,

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wdrażaniem nowego systemu zdalnego odczytu wodomierzy, terminy doręczenia wystawianych faktur mogą ulec zmianie.

Bliższe informacje można pozyskać w naszym Biurze Obsługi Klienta ☎️  68/479-46-37 lub 68/479-46-49.

 

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Żurawiej

Aktualizacja (godz. 12:41)
 
💧Szanowni Klienci,
 

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace na sieci wodociągowej w ul. Żurawiej.

Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 


Aktualizacja (godz. 12:00)

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż w dniu dzisiejszym tj. 22.05.2024r. kontynuowane są pracę związane z usuwaniem skutków awarii i prawidłowym zabezpieczeniem wodociągu zachodzi konieczność ponownego wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców ul. Żurawiej oraz Przepiórek.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 2 godz. (do ok. 14:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Aktualizacja (godz. 16:42)

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Żurawiej

Nasze służby przystąpiły do płukania sieci wodociągowej. Następnie zostaną wznowione dostawy wody w ul. Żurawiej oraz Przepiórek.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.05.2024 r. na terenie budowy w ul. Żurawiej doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę robót – firmę TANDEM.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Żurawiej oraz Przepiórek.

Przybliżony czas usunięcia awarii: ok. godz. 16:00

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :22/05/24
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Żabikowskiej

Aktualizacja (godz. 11:40)
 
💧Szanowni Klienci,
 

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace związane z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Żabikowskiej.

Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22.05.2024r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Żabikowskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Żabikowskiej.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 3 godz. (do ok. 11:30).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :22/05/24
Kategoria : Awarie

Stan techniczny zasuw wodociągowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniach 20 – 22 maja br. przystąpi do sprawdzania stanu technicznego zasuw wodociągowych. Prace realizowane będą w godzinach 9:00 – 14:00. 

W związku z powyższym może dojść do czasowego spadku ciśnienia oraz pogorszenia barwy wody dla odbiorców na terenie Śródmieścia tj. Aleja Jana Pawła II, Myśliwska, Pl. Inwalidów, Pl. Przyjaźni, Parkowa, Mieszka I, Kąpielowa, Osadników Wojskowych, Podchorążych, Żabikowska, Jagiellońska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe przy Placu Konstytucji 3-go Maja

Aktualizacja (14:50)

W dniu dzisiejszym zakończono prace na sieci wodociągowej. Zakończenie tych prac nie spowoduje zakłócenia ciągłości dostawy wody.

W dniu jutrzejszym w godzinach porannych – ok. godz. 8:00 (14.05.2024 r.) prace na wodociągu zostaną wznowione. Nie przewiduje się przerw w dostawie wody.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ich wpływie na dostawy wody dla mieszkańców.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu kontynuacji usuwania skutków awarii na sieci wodociągowej przy Placu Konstytucji 3-go Maja, w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2024 r., mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody oraz pogorszenie ciśnienia wody dla mieszkańców centrum miasta.

Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ich wpływie na dostawy wody dla mieszkańców.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej

 

Aktualizacja

Zakończono prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej. Odcinek ul. Piastowskiej, na którym trwały prace będzie zamknięty do czasu odtworzenia nawierzchni drogi.

W związku z powyższym nie planuje się wstrzymania dostaw wody.

Za utrudnienia przepraszamy 

Aktualizacja

Nadal trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej.

Na chwilę obecną nie planuje się wstrzymania dostaw wody.

Aktualizacja

W związku z trwającymi pracami związanymi z usunięciem awarii sieci wodociągowej zamknięty będzie odcinek drogi przy ul. Piastowskiej od sklepu Dino do skrzyżowania ul. Piastowskiej z ul. Czerwonego Krzyża na wysokości sklepu Żabka. Prosimy o omijanie w/w odcinka drogi.

Dziękujemy za wyrozumiałość. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 02.05.2024r. przystąpi niezwłocznie do usuwania awarii sieci wodociągowej przy ul. Piastowskiej w Żarach na wysokości budynku nr 6.

Na ten moment nie jest znany obszar, który będzie podlegał wyłączeniu.

W miarę możliwości prosimy o zabezpieczenie wody do celów spożywczych i higieniczno-sanitarnych.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Zgłoszenie braku wody w dniu 02.05.2024r.

Szanowni Państwo,
W przypadku utrzymującego się braku wody w dniu dzisiejszym tj. 02.05.2024 r. (po awarii na sieci wodociągowej przy rondzie Konstytucji 3-go Maja), która miała miejsce w dniu wczorajszym tj. 01.05.2024r., prosimy o zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 500-579-355 lub 502-405-138.
Print Friendly, PDF & Email

Wznowienie dostawy wody 01.05.2024r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje, że zakończył prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej przy rondzie Konstytucji 3-go Maja.

Dostawy wody zostają powoli wznowione. W różnych częściach miasta woda będzie się pojawiała stopniowo w zależności od odległości od stacji uzdatniania wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Punkty poboru wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że pod marketami: Lidl, Kaufland, Intermarche i Biedronka przy ul. Okrzei w Żarach w godz. 17.00-20.00 będą jednostki Straży Pożarnej i będzie dostępna woda do celów niespożywczych.

Ponadto informujemy, że prace związane z usunięciem awarii sieci przedłużą się do godzin wieczornych.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Print Friendly, PDF & Email

Zastępcze punkty poboru wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w związku z trwającą awarią sieci wodociągowej uruchomił zastępcze punkty poboru wody przy:

ul. Piastowskiej 1 (Stacja Uzdatniania Wody) oraz ul. Zawiszy Czarnego (Stacja Uzdatniania Wody).

Istnieje możliwość napełniania butelek, kanistrów, beczek.

Nadal trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu przy rondzie Konstytucji 3-go Maja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30.04.2024 r. doszło do awarii sieci wodociągowej przy rondzie Konstytucji 3-go Maja.

W związku z zaistniałą awarią mogą wystąpić przerwy w dostawie wody i okresowe obniżenia ciśnienia na terenie całego miasta (nie dotyczy osiedla Zawiszy Czarnego oraz dzielnicy Kunice).

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze. 

Planowane wznowienie dostaw wody w dniu jutrzejszym.

Za utrudnienia przepraszamy.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email
Data :30/04/24
Kategoria : Awarie

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Monter Sieci Wodnych i Kanalizacyjnych

Zakres odpowiedzialności:

 • prace ziemne (w tym wykopach) i montażowo instalacyjne związane z budową, remontami, usuwaniem awarii i konserwacją: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej), przyłączy i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych,
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych,
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy wykonywaniu prac,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane C,
 • gotowość i predyspozycje do pracy w terenie,
 • dyspozycyjność, uczciwość, samodzielność, a także umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • dofinansowania wypoczynku,
 • lokalizacja pracy: obszar działalności Spółki.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne – Monter Sieci Wodnych i Kanalizacyjnych” w terminie do  17 maja 2024 roku  w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne 26.04.2024

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Bohaterów Getta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 26.04.2024 r. w godzinach od 11:30 do 16:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta (na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Nadrzecznej) oraz ulicy Kwiatowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana zasuwy – ul. Krasińskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana zasuwy w ul. Krasińskiego w dniu dzisiejszym  tj. 18.04.2024 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Krasińskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu Pl. Inwalidów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w Pl. Inwalidów, w dniu dzisiejszym tj. 03.04.2024 r. w godzinach od 12:00 do 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Pl. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa wodociągu ul. Przemysłowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z przebudową wodociągu w ul. Przemysłowej przez Wykonawcę zadania pn.  „Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko w Żarach” w dniu 03.04.2024 r. w godz. 8:00 – 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zlokalizowanych w żarskiej strefie przemysłowej tj. ulice Przemysłowa, Gospodarcza, Zakładowa, Handlowa, Transportowa, Rzemieślnicza, Wapienna 4a,4, 5.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Jagiellońskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej, w dniu dzisiejszym tj. 26.03.2024 r. w godzinach od 08:00 do 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Jagiellońska.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu Pl. Inwalidów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w Pl. Inwalidów, w dniu dzisiejszym tj. 21.03.2024 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Pl. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Utrudnienia dojazdu do ZWiK

Szanowni Państwo,

W związku z postępującymi pracami związanymi z remontem ul. Bohaterów Getta prowadzonym przez firmę TANDEM Sp. z o.o. informujemy, że dojazd do naszej siedziby jest bardzo utrudniony, od 21.03.2024 r. będzie niemożliwy.

W celu załatwienia spraw w naszym Zakładzie zalecamy komunikację pieszą.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu Pl. Inwalidów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w Pl. Inwalidów, w dniu dzisiejszym tj. 19.03.2024 r. w godzinach od 10:30 do 12:30 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Pl. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul.Moniuszki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ul. Moniuszki, w dniu dzisiejszym tj. 18.03.2024 r. w godzinach od 08:30 do 10:30 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Pl. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul.Jagiellońska/Moniuszki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Moniuszki, w dniu dzisiejszym tj. 14.03.2024 r. w godzinach od 09:00 do 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żabikowskiej, Jagiellońskiej, Pl. Inwalidów oraz Moniuszki.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Jagiellońskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu trwających prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej, w dniu jutrzejszym tj. 12.03.2024 r. w godzinach od 08:00 do 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Jagiellońskiej oraz Pl. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Jagiellońskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 07.03.2024r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki) w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Pl. Inwalidów, Jagiellońska oraz Żabikowska.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 3 godz. (do ok. 17:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :7/03/24
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Moniuszki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.03.2024r. na terenie budowy w ul. Moniuszki doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę robót.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Moniuszki, Pl. Inwalidów, Jagiellońska oraz Żabikowska.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 4-5 godz. (do ok. 21:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :6/03/24
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Żwirki i Wigury

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury, w dniu dzisiejszym tj. 06.03.2024 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Malinowskiego, Kusocińskiego, Tenisowa, Teligi, Pytlasińskiego, Stamma, Żwirki i Wigury.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Jagiellońskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej, w dniu jutrzejszym tj. 05.03.2024 r. w godzinach od 08:00 do 10:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Piastowskiej, Jagiellońskiej, Żabikowskiej oraz Pl. Inwalidów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul. Strzelców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Strzelców, w dniu jutrzejszym tj. 20.02.2024 r. w godzinach od 08:00 do 12:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Strzelców nr 2, 3, 4, 5, 7, ul. Lotników nr 10, 11 oraz Galeria – A10 PARK.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Ratuszowa

Aktualizacja

W związku z zaistniałą awarią przerwy w dostawie wody mogą się wydłużyć do godz. 16:00.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ich wpływie na dostawy wody dla mieszkańców.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.01.2024r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Ratuszowa w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 10:00 – 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Ratuszowa, Emilii Plater 1-3 oraz Traugutta 2, 4.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :24/01/24
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Moniuszki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.01.2024 r. na terenie budowy w ul. Moniuszki doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę robót.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Moniuszki – od nr 1 do skrzyżowania z ul. Strzelców.

Przerwa w dostawie wody może potrwać w godz. 08:30 – 12:30

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :23/01/24
Kategoria : Awarie

Prace serwisowe eBOK

Prace serwisowe eBOK w dniach 22.01.2024r.-23.01.2024r.

Spółka informuje, że ze względu na zaplanowane prace serwisowe systemu informatycznego od poniedziałku 22.01.2024r. od godz. 16.00 do wtorku 23.01.2024r. godz. 16.00 eBOK i geoportal będą niedostępne dla klientów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Ratuszowej

Aktualizacja

W związku z zaistniałą awarią przerwy w dostawie wody mogą wystąpić w godz. 08:30 – 14:00.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 22.01.2024 r. doszło do awarii sieci wodociągowej w ul. Ratuszowej.

Nasze służby pracują nad zlokalizowaniem miejsca awarii.  Niestety zamarznięta ziemia skutecznie utrudnia precyzyjną lokalizację.

W związku z zaistniałą awarią mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Ratuszowa, Rynek 24-26, Zaściankowa 1-3, Emilii Plater 1-3, 5-7, Podwale 7, 14b, Traugutta 2, 4, 1-go Maja (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Podwale). Ewentualne godziny wyłączeń podamy w kolejnych komunikatach.

Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ich wpływie na dostawy wody dla mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :22/01/24
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu ul. Rynek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12.01.2024r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Rynek w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Rynek

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :12/01/24
Kategoria : Awarie

AKTUALNE TARYFY!!!

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r poz. 537 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zamieszcza zatwierdzoną na okres 3 lat taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Żary (miasto Żary).

Decyzja nr WR.RZT.70.136.2023

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-136-2023.html

WR.RZ.70.136.2023

Taryfa zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od opublikowania przez RZGW tj. od 17 stycznia 2024r.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków pozostaje bez zmian (zgodnie z poniższym Komunikatem).

 

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW

Print Friendly, PDF & Email

2 stycznia 2024r. ZWiK będzie nieczynny!!!

Uprzejmie informujemy, iż dzień 2 stycznia 2024 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za święto 6 stycznia 2024 r. przypadające w bieżącym roku w sobotę.

Zapraszamy do załatwiania spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu ul. Wieniawskiego nr 2-10

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14.12.2023r.  wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym w ulicy Wieniawskiego 2-10 w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Wieniawskiego (od nr 2 do 10 – nr parzyste)

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :14/12/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego, w dniu jutrzejszym tj. 13.12.2023 r. w godzinach od 08:00 do 12:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Szymanowskiego (od nr 1 do 15 – nr nieparzyste), Wieniawskiego (od nr 2 do 10 – nr parzyste), Paderewskiego (od nr 2 do nr 18- nr parzyste).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria energetyczna w rejonie ul. Zgorzeleckiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z awarią energetyczną w rejonie ul. Zgorzeleckiej w dniu dzisiejszym tj. 08.12.2023r.  może wystąpić niskie ciśnienie wody lub braki wody w ulicy Zgorzeleckiej, Polnej, Południowej, Jesiennej, Szmaragdowej, Opalowej, Turkusowej, Komuny Paryskiej, Irysowej, Liliowej oraz Kalinowej w Żarach.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :8/12/23
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Żagańskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.12.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Żagańskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 12:00 – 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żagańskiej (od nr 87) oraz Bocianiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :6/12/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Pszenna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Pszennej, w dniu dzisiejszym tj. 29.11.2023 r. w godzinach od 13:00 do 15:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Pszennej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Osadniczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu trwających prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Osadniczej, w dniu dzisiejszym tj. 24.11.2023 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Osadniczej, Wrzosowej oraz Sielankowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Osadniczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż rozpoczął prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Osadniczej (od budynku nr 11 do budynku nr 30).

W związku z prowadzonym remontem sieci wodociągowej w ul. Osadniczej, w dniu dzisiejszym tj. 14.11.2023 r. w godzinach od 11:00 do 13:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Osadniczej (nr bud.: 40, 37, 42, 26, 44, 46, 24, 48, 22, 13, 12, 22B, 14, 16, 9, 9A, 23, 30, 30A, 30B, 23A, 36, 37, 23E, 38B, 39, 34E, 34, 34B, 35), Wrzosowej oraz Sielankowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Orientacyjny termin zakończenia robót przewidywany jest na 24.11.2023 r.

W związku z prowadzonym remontem sieci mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.

Informacje nt. remontu sieci będziemy na bieżąco aktualizować.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul. Osadnicza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Osadniczej, w dniu jutrzejszym tj. 08.11.2023 r. w godzinach od 08:00 do 12:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Osadniczej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Fabrycznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.10.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 10:00 – 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Okrzei (bloki socjalne – nr 108-112, 114-118 oraz blok nr 104a) oraz Fabryczna nr 6, 8, 10.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :13/10/23
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Śląskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 10.10.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Śląskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Śląskiej (na odcinku od Al. Wojska Pl. do ul. Smoczyka).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :10/10/23
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Pszennej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej na odcinku ul. Pszennej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 13:30 – 15:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Pszennej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :5/10/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu ul. Browarna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu pilnych prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Browarnej, w dniu jutrzejszym tj. 04.10.2023 r. w godzinach od 08:00 do 12:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Browarnej, Pańskiej, Zamkowej oraz ul. Chrobrego nr 8.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul. Bohaterów Getta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 25.09.2023 r. w godzinach od 12:00 do 15:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta (na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Nadrzecznej) oraz ulicy Kwiatowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul. Bohaterów Getta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu przedłużających się prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 21.09.2023 r. w godzinach od 10:00 do 13:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta (na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Domańskiego) oraz w ul. Domańskiego (budynek nr 1, 1a oraz 3).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej ul. Bohaterów Getta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 20.09.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta (na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Domańskiego) oraz w ul. Domańskiego (budynek nr 1, 1a oraz 3).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Zakres odpowiedzialności:

 • określanie warunków do projektowania i budowy infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie, opiniowanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • kontrolowanie przebiegu i terminów realizacji robót budowlanych i remontowych,
 • dokonywanie odbiorów technicznych robót,
 • analiza danych eksploatacyjnych oraz udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • obsługa interesantów chcących uzyskać informacje na temat warunków przyłączenia, projektowania, zasad przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki.

Nasze wymagania:

 • co najmniej wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień procesu projektowania obiektów liniowych gospodarki wodno-ściekowej,
 • doświadczenie w zakresie wykonawstwa sieci wod – kan,
 • umiejętność czytania i pracy z mapami do celów projektowych,
 • znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją procesu budowlanego i oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych, a w szczególności edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego z pakietu MS Office, umiejętność pracy z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD będzie dodatkowym atutem,
 •  rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • lokalizacja pracy:  teren działalności Spółki

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne” w terminie do  20 października 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Kilińskiego

Aktualizacja

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przedłużającym się remontem sieci wodociągowej w ul Kilińskiego w dniu 18.09.2023 r. w godz. 8:00-14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Kilińskiego 1, 1a, 1b, 3, ul. Drzymały 6 oraz ul. Batorego.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 


Aktualizacja

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z trwającym remontem sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2023 r. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody dla mieszkańców ul. Kilińskiego 1, 1a, 1b, 3, ul. Drzymały 6 oraz ul. Batorego.

Natomiast w dniu 15.09.2023 r. w godz. 8:00-14:00 dla tych samych lokalizacji jw. tj. ul. Kilińskiego 1, 1a, 1b, 3, ul. Drzymały 6 oraz ul. Batorego nastąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego (na odcinku od ul. Staszica do ul. Skarbowej), w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2023 r.  w godzinach od 11:00 do 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Kilińskiego (na odcinku od ul. Staszica do ul. Skarbowej) oraz ul. Batorego.

Po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem dzisiejszym przystąpimy do remontu kolejnego odcinka ul. Kilińskiego (od ul. Drzymały do ul. Skarbowej). W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na tym odcinku.

Remont wodociągu w ul. Kilińskiego potrwa ok. 2 tygodni.

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Okresowa dezynfekcja wody w sieci wodociągowej

Szanowni Państwo,

w związku z zaleceniami wydanymi przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żarach związanymi z występującymi na terenie Polski przypadkami skażenia wody wodociągowej bakteriami Legionella, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w dniach 13 ÷ 15 i 27 ÷ 29 września 2023 r. przeprowadzi okresową dezynfekcję wody w sieci wodociągowej.

Dezynfekcja odbędzie się z wykorzystaniem Podchlorynu sodu – w tych dniach woda wodociągowa może charakteryzować się intensywniejszym zapachem chloru.

Informujemy odbiorców, iż okresowa dezynfekcja wody w sieci wodociągowej nie ma wpływu na jakość wody i nadaje się ona bezpośrednio do spożycia.

Informacja Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ws. aktualnej sytuacji dotyczącej bakterii z rodzaju legionella

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu ul. Drzymały – ul. Kilińskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 07.09.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej na odcinku ul. Drzymały – Kilińskiego w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 8:00 – 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Kilińskiego (na odcinku od ul. Staszica do ul. Głowackiego) oraz ul. Batorego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :7/09/23
Kategoria : Awarie

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Zakres odpowiedzialności:

 • określanie warunków do projektowania i budowy infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie, opiniowanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • kontrolowanie przebiegu i terminów realizacji robót budowlanych i remontowych,
 • dokonywanie odbiorów technicznych robót,
 • analiza danych eksploatacyjnych oraz udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • obsługa interesantów chcących uzyskać informacje na temat warunków przyłączenia, projektowania, zasad przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan,

Nasze wymagania:

 • co najmniej wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień procesu projektowania obiektów liniowych gospodarki wodno-ściekowej,
 • doświadczenie w zakresie wykonawstwa sieci wod – kan,
 • umiejętność czytania i pracy z mapami do celów projektowych,
 • znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją procesu budowlanego i oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych, a w szczególności edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego z pakietu MS Office, umiejętność pracy z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD będzie dodatkowym atutem,
 •  rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • lokalizacja pracy: Żary.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne – Specjalista ds. technicznych” w terminie do  08 września 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne – Specjalista ds. technicznych”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne.

 

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Monter Sieci Wodnych i Kanalizacyjnych

Zakres odpowiedzialności:

 • utrzymanie i konserwacja rowów: koszenie, sprzątanie,
 • czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej,
 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów,
 • dokonywanie przeglądu kanałów deszczowych,
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy wykonywaniu prac,
 • prace ziemne (w tym wykopach) i montażowo instalacyjne związane z budową, remontami, usuwaniem awarii i konserwacją: sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych (sanitarnej i deszczowej), przyłączy i instalacji wodnych oraz kanalizacyjnych,
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane C,
 • gotowość i predyspozycje do pracy w terenie,
 • dyspozycyjność, uczciwość, samodzielność, a także umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • lokalizacja pracy: obszar działalności Spółki.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne” w terminie do  08 września 2023r. w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne 18.08.2023

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Szpitalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana zasuwy w ul. Szpitalnej w dniu 10.08.2022 r. od godziny 08:00 do godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Szpitalnej, Ptasiej oraz Słowiczej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Usługi odpłatnie świadczone przez ZWiK Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż świadczy odpłatnie usługi w zakresie:

 • budowa, remont i modernizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • budowa, remont i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
 • wypompowywanie wody ze studni wodomierzowej,
 • pomiar ciśnienia i/lub wydajności na hydrancie nienależącym do ZWiK Sp. z o.o.,
 • udrażnianie kanalizacji sanitarnej nienależącej do ZWiK Sp. z o.o. (dotyczy kanalizacji poza budynkami),
 • udrażnianie i/lub czyszczenie kanalizacji deszczowej,
 • inspekcja TV systemu kanalizacyjnego,
 • zadymianie kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej,
 • wynajem samochodu WUKO z obsługą,
 • praca montera wod-kan.

W celu przedstawienia szczegółowych informacji na temat ww. usług, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: zwikzary@zwikzary.pl;   j.przylucki@zwikzary.pl

tel.: 500-579-365

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej

Szanowni Klienci,

W przypadku utrzymującego się niskiego ciśnienia wody lub braku wody w dniu dzisiejszym tj. 27.07.2023 r. (po awarii na sieci wodociągowej przy ul. Jagiellońskiej, która miała miejsce w dniu wczorajszym tj. 26.07.2023 r.), prosimy o zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 500-579-355 lub 502-405-138.


Aktualizacja

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na wystąpienie kolejnej awarii na sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej przywrócenie dostawy wody powinno nastąpić do godziny 18:30.

Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.


Aktualizacja

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że usunięcie awarii na sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej oraz przywrócenie dostawy wody powinno nastąpić do godziny 16:00.

Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2023 r. doszło do awarii sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej. W związku z zaistniałą awarią wystąpią przerwy w dostawie wody. Niewykluczone, iż braki w dostawie wody mogą wystąpić na terenie całego miasta, z wyjątkiem osiedla Zawiszy Czarnego oraz Kunic.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze. Będziemy na bieżąco informować o postępach prac i ich wpływie na dostawy wody dla mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przerwa w dostawie wody w ul. Bohaterów Getta w dniach 08.07.2023 r. i 10.07.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 08.07.2023 r. w godzinach od 09:00 do 12:00 oraz w dniu 10.07.2023 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Domańskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przerwa w dostawie wody w ul. Bohaterów Getta w dniu 06.07.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 06.07.2023 r. w godzinach od 08:00 do 10:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Domańskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przerwa w dostawie wody w ul. Bohaterów Getta w dniu 04.07.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, w dniu 04.07.2023 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta na odcinku od ul. Nadrzecznej do ul. Domańskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przerwa w dostawie wody w ul. Pomorskiej w dniu 29.06.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu nagłych prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej, w dniu 29.06.2023 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Pomorskiej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Śląskiej oraz ulic przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Turystycznej w dniu 21.06.2023r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Turystycznej w dniu 21.06.2023 r. (środa ) od godziny 08:00 do godziny 10:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców w ul. Turystycznej, Wypoczynkowej, Rekreacyjnej oraz Spacerowej. 

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przerwa w dostawie wody w ulicy Warsztatowej w dniu 20.06.2023r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu  prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Warsztatowej, w dniu 20.06.2023 r. (wtorek ) w godzinach od 13:00 do 15:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Warsztatowej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Szpitalnej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Bohaterów Getta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta (na odcinku od ul. Domańskiego do ul. Nadrzecznej), w dniu dzisiejszym tj. 15.06.2023 r.  w godzinach od 13:00 do 15:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Bohaterów Getta, Domańskiego oraz Nadrzecznej.

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Mistrz Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Zakres odpowiedzialności:

 • nadzór nad realizacją planu remontowego i inwestycyjnego Spółki,
 • bezpośredni nadzór nad pracą brygad,
 • prowadzenie prac zgodnie z wymogami technicznymi, zapisami dokumentacji projektowej,
 • dokonywanie okresowych przeglądów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji i przyłączy, w tym kontrola sprawności armatury: zasuw, hydrantów, odwodnień itp.
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • udział w pracach odbiorowych sieci, przyłączy i instalacji wod-kan., rozruchu nowych urządzeń i obiektów,
 • rozliczenia materiałowe.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne – preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynieria sanitarna/środowiska lub pokrewnym,
 • znajomość przepisów związanych z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy (prawo budowlane, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz przepisów wykonawczych, ustawy prawo ochrony środowiska i prawo wodne),
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzanie zespołem,
 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 • preferowany co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia.

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne”

w terminie do 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

 lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Klauzula informacyjna do rekrutacji

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31.01.2023 r. na terenie budowy w ul. Szymanowskiego doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej przez Wykonawcę robót.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Szymanowskiego, Paderewskiego, Krótkiej oraz Czerwonego Krzyża.

Przerwa w dostawie wody może potrwać w godz. 11:00 – 13:00

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :31/05/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Turystycznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pilnymi pracami remontowymi na wodociągu w ul. Turystycznej w dniu 30.05.2023 r. od godziny 08:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Turystycznej, Wypoczynkowej, Rekreacyjnej oraz Spacerowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Żabikowskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.05.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Żabikowskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 8:00 – 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żabikowskiej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :29/05/23
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Śląskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.05.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Śląskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 12:00 – 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Śląskiej (na odcinku od Al. Wojska Pl. do ul. Smoczyka).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :23/05/23
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Ratuszowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16.05.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Ratuszowej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 08:30 – 12:30 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Ratuszowej, Emilii Plater, Zaściankowej oraz Traugutta.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :16/05/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Ratuszowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Ratuszowej, w dniu dzisiejszym tj. 10.05.2023 r.  w godzinach od 9:00 do 13:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Ratuszowej, Emilii Plater oraz Traugutta.

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu ul. Męczenników Oświęcimskich

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu  prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Męczenników Oświęcimskich, w dniu dzisiejszym tj. 26.04.2023 r.  w godzinach od 10:00 do 15:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Męczenników Oświęcimskich nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Ratuszowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.04.2023r.  wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Ratuszowej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 12:00 – 15:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Ratuszowa 1, 3, Emilii Plater 1-3, 5-7 oraz Traugutta 2, 4.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :24/04/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Szarych Szeregów – 03.04.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu  prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów, w dniu 03.04.2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 08:00 do 10:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Szarych Szeregów, Męczenników Oświęcimskich oraz Katowicka nr 25-37.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu nagłych prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Szarych Szeregów, w dniu dzisiejszym, tj. 31.03.2023 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Szarych Szeregów i ulicy Męczenników Oświęcimskich.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Szymanowskiego 09.03.2023r.

Aktualizacja 09.03.2023r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje, że z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i gruntowe prace remontowe w ul. Szymanowskiego nadal trwają. Planowane przywrócenie dostawy wody o godzinie 14.00.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z remontem wodociągu w ul. Szymanowskiego w dniu 09.03.2023r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Szymanowskiego, Czerwonego Krzyża, Paderewskiego, Krótkiej, Wieniawskiego 2-10 (blok), 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f.

Ponadto w rejonie ulic: Wieniawskiego, Kurpińskiego, 17-Lutego, Kazimierza Wielkiego może nastąpić spadek ciśnienia wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. W przypadku utrzymującego się niskiego ciśnienia wody lub braku wody po uruchomieniu wodociągu prosimy o zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 500-579-408 lub 500-579-365

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 03.03.2023r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Szymanowskiego w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 20:00 – 23:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Szymanowskiego i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :3/03/23
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Turystycznej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.02.2023r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Turystycznej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 8:30 – 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Rekreacyjnej, Turystycznej (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Spacerowej) Spacerowej oraz Wypoczynkowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :24/02/23
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.02.2023r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 11:00 – 12:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Sienkiewicza – na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :20/02/23
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z koniecznością usunięcia awarii na wodociągu w ul. Piastowskiej w dniu 15.02.2023r. (środa) w godzinach od 8:00 do 10:00 mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców w zakresie:

–    braku wody – rejon ulic: Zielonogórska, Staszica, Drzymały, Kilińskiego, Budowlanych, Wapienna, strefa przemysłowa „Lotnisko”,

–    spadku ciśnienia wody – pozostała część miasta.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Wypoczynkowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pilnymi pracami remontowymi na wodociągu w ul. Wypoczynkowej w dniu 09.02.2023 r. od godziny 12:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Wypoczynkowa, Turkusowa, Rekreacyjna, Spacerowa.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Podwale

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.02.2023r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Podwale w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 8:00 – 12:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Podwale – na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do ronda im. Rotmistrza W. Pileckiego (przy stacji Orlen).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :6/02/23
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Komuny Paryskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pilnymi pracami remontowymi na wodociągu w ul. Komuny Paryskiej w dniu 17.01.2023 r. od godziny 8:30 do godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Komuny Paryskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Serbskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pilnymi pracami remontowymi na wodociągu w ul. Serbskiej w dniu 16.01.2023 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Serbskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria wodociągu w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.12.2022 r. na terenie budowy w ul. Szymanowskiego doszło do awarii sieci wodociągowej.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Szymanowskiego, Paderewskiego, Krótkiej oraz Czerwonego Krzyża.

Przerwa w dostawie wody może potrwać w godz. 9:30 – 15:30

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :23/12/22
Kategoria : Awarie

Uszkodzenie wodociągu w ul. Szymanowskiego

Aktualizacja

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż awaria została usunięta. Dostawa wody o godz. 13:20 została wznowiona.

Jednocześnie przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 13.12.2022 r. w wyniku prowadzonych prac przez firmę zewnętrzną doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Szymanowskiego, Paderewskiego, Krótkiej oraz Czerwonego Krzyża.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 4-5 godz. (od godz. 9:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :13/12/22
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu ul. Jagiełły

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Jagiełły w dniu 03.11.2022 r. od godziny 08:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Jagiełły oraz Zaściankowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria zasuwy wodociągowej ul. Broni Pancernej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii zasuwy na wodociągu w ul. Broni Pancernej w dniu dzisiejszym tj. 02.11.2022 r. w godzinach  12:00 – 15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Broni Pancernej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :2/11/22
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Jagiełły

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Jagiełły w dniu dzisiejszym tj. 25.10.2022 r. od godziny 08:00 do godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Jagiełły oraz Zaściankowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w dzielnicy Kunice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.10.2022r. (w godzinach nocnych) wystąpiła awaria sieci wodociągowej w dzielnicy Kunice.

W związku z zaistniałą awarią wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ul. Grunwaldzkiej (od skrzyżowania z ul. Szklarską), Szklarskiej, Niepodległości, Wyzwolenia oraz Batalionów Chłopskich.

Przerwa w dostawie wody może potrwać do godziny 13:00. 

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :21/10/22
Kategoria : Awarie

Remont sieci wodociągowej w ul. Przeładunkowej

W związku z trwającymi pracami remontowymi na wodociągu w ul. Przeładunkowej dniu dzisiejszym tj. 20.10.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców w ul. Przeładunkowej.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Przeładunkowej w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Przeładunkowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Jagiełły

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii na wodociągu w ul. Jagiełły w dniu 13.10.2022 r. w godzinach  8.00 – 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w ul. Jagiełły oraz Zaściankowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Data :12/10/22
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej w ul. gen. L. Bitnera

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04.10.2022r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy gen. L. Bitnera w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy gen. L. Bitnera oraz Al. Wojska Polskiego (budynki nr 120 oraz 122). Przerwa w dostawie wody może potrwać do godziny 16:00. 

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :4/10/22
Kategoria : Awarie

Awaria wodociągu w ul. Baczyńskiego

Z uwagi na przedłużający się czas usunięcia awarii w ul. Baczyńskiego informujemy, iż przerwy w dostawie wody mogą potrwać do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja

W związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego, do której doszło w godzinach nocnych, w dniu 22.09.2022r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w ul. Baczyńskiego (od ul. Częstochowskiej do ul. Lubelskiej).

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 10:00.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.09.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 15:00 – 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Baczyńskiego (od ul. Częstochowskiej do ul. Lubelskiej) oraz ul. Krakowskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :21/09/22
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Zwycięzców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi na wodociągu w ul. Zwycięzców w dniu 21.09.2022 r. od godziny 12:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Krakowskiej oraz ul. Zwycięzców (na odcinku od u. Krakowskiej do ul. Lubelskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu 12.09.2022 r. przystąpi do  prac związanych z remontem wodociągu w ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Lubelskiej.

W związku z prowadzonymi pracami uprzejmie prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności oraz nie parkowanie swoich samochodów w pobliżu otwartych wykopów.

W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. 

Orientacyjny termin zakończenia robót przewidywany jest na 30  września br.

Telefon kontaktowy: 500579365. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Szymanowskiego w dniu 30.08.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Szymanowskiego, Krótkiej, Paderewskiego oraz Czerwonego Krzyża.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

W przypadku utrzymującego się niskiego ciśnienia wody w dniu jutrzejszym (tj. 31.08.2022 r.) prosimy o zgłoszenie tego faktu pod nr tel. 500-579-408

Print Friendly, PDF & Email

PRACA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach poszukuje pracownika na stanowisko:

Księgowa / Księgowy

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

–  prowadzenie ewidencji analitycznej magazynu materiałów w ZSI UNISOFT,

–  kontrola formalno-rachunkowa dowodów zakupu materiałowego,

–  wycena inwentaryzacji,

–  kontrola poprawności dowodów obrotu materiałowego,

–  sporządzanie sprawozdań dla GUS,

–  sporządzanie analiz oraz innych zestawień w zakresie obrotu magazynowego,

–  sporządzanie dowodów księgowych,

–  inne zadania działu księgowego powierzone przez przełożonego.

 

Wymagania:

–  preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe,

–  doświadczenie w pracy w obszarze księgowości,

–  znajomość przepisów z zakresu podatków i rachunkowości,

–  samodzielność, dokładność, sumienność, skrupulatność,

–  zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz umiejętność pracy w zespole,

–  obsługa programów finansowo – księgowych, pakietu Office, urządzeń biurowych.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki pracy, w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie wg. ZUZP, możliwość rozwoju poprzez szkolenia.

CV opatrzone klauzulą RODO należy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl w terminie do 31.08.2022 roku. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna do rekrutacji

 

Print Friendly, PDF & Email

Prace na wodociągu w ul. Artylerzystów w dniach 23-24.08.2022r.- aktualizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z  pracami zleconymi na wodociągu w ul. Artylerzystów przez Inwestora budowy Centrum Handlowo – Usługowego w Żarach – HOSSO Żary H3 w dniach 23-24.08.2022r. w godz. 8.00 – 12.00 wystąpią  czasowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Artylerzystów, ul. Przeładunkowej, ul. Ułańskiej nr 1 i nr 2 oraz Legionistów nr 3 oraz ul. Lotników.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Słabe ciśnienie wody!!!

W związku ze zwiększonymi rozbiorami wody zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, co ma związek z warunkami atmosferycznymi – utrzymująca się susza i wysokie temperatury powietrza, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców apeluje o ograniczenie zużycia wody szczególnie w godzinach wieczornych.

Ogromny pobór wody spowodowany najprawdopodobniej intensywnym podlewaniem terenów zielonych przez mieszkańców miasta powoduje pełne obciążenie ujęć wody. Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców prosimy o ograniczenie zużycia wody szczególnie na podlewanie ogrodów lub gromadzenie wody do podlewania w godzinach rannych.

Link do informacji o objęciu województw: dolnośląskiego, lubskiego i wielkopolskiego obszarem suszy hydrologicznej:

https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikat-pogodowy/ostrzezenie-hydrologicznesus

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Emilii Plater

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Emilii Plater w dniu 18.07.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Traugutta (budynek 2-4) oraz ul. Emilii Plater (budynki 1-3, 5-7).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

PRACA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach zatrudni pracownika na stanowisko:

Konserwator sieci kanalizacyjnej,

Monter sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Zakres obowiązków:

 • utrzymanie i konserwacja rowów: koszenie, sprzątanie,
 • czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej,
 • obsługa urządzeń do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i obiektów,
 • dokonywanie przeglądu kanałów deszczowych,
 • obsługa drobnego sprzętu o napędzie spalinowym, hydraulicznym i elektrycznym stosowanym przy wykonywaniu prac,
 • praca w wykopach,
 • prace remontowe i eksploatacyjne oraz techniczne wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników oraz innych obiektów technologicznych kanalizacyjnych,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • utrzymanie sprawności technicznej sieci kanalizacyjnej oraz obiektów sieciowych w celu zapewnienia nieprzerwanego odprowadzania ścieków.

WYMAGANIA

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 • prawo jazdy kat. B, mile widziane C
 • gotowość i predyspozycje do pracy w terenie,
 • dyspozycyjność, uczciwość, samodzielność, a także umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

OFERUJEMY

 • stabilne i uczciwe warunki pracy na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia i zdobywanie nowych uprawnień,
 • pakiet świadczeń socjalnych w tym m. in. dopłaty do wypoczynku
 • lokalizacja pracy: Żary

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: zwikzary@zwikzary.pl lub dostarczenie na biuro podawcze Zakładu.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna do rekrutacji

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Pomorskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Sportowej) w dniu 02.07.2022 r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Pomorskiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej, Mazurskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Podhalańskiej, Bieszczadzkiej, Sudeckiej oraz Karpackiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na wodociągu w ul. Kossaka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Kossaka w dniu 01.07.2022 r. od godziny 10:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Kossaka, Malczewskiego, Matejki, Spokojnej oraz Poznańskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana nawiertki – ul. Klonowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana nawiertki w ul. Klonowej w dniu 29.06.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Klonowej oraz Modrzewiowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27.06.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Sportowej) w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 9:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Pomorskiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej, Mazurskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Podhalańskiej, Bieszczadzkiej, Sudeckiej oraz Karpackiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :27/06/22
Kategoria : Awarie

Niskie ciśnienie – brak wody

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje mieszkańców ulic: Komuny Paryskiej, Liliowa, Różana, Irysowa, Kalinowa, Jesienna, Cegielniana, Turkusowa, Opalowa, Wiosenna, Polna, Słoneczna o możliwości spadku ciśnienia wody lub jej całkowitym braku w godzinach 18 – 22.
 
Powyższa sytuacja spowodowana jest wysokimi temperaturami powietrza oraz utrzymującą się suszą, co przekłada się na wysokie rozbiory wody przez mieszkańców w godzinach wieczornych i nocnych.
 
Informujemy, że pomimo powyższych okoliczności Zakład wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podejmuje działania zmierzające do złagodzenia zaistniałej sytuacji.
 
Wobec powyższego prosimy mieszkańców Żar o ograniczenie zużycia wody w godzinach wieczornych, szczególnie na podlewanie ogrodów lub gromadzenie wody do podlewania w godzinach rannych.
 
Link do informacji o objęciu województw: dolnośląskiego, lubskiego i wielkopolskiego obszarem suszy hydrologicznej:
 
Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Reymonta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Reymonta w dniu 14.06.2022 r. od godziny 10:30 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Reymonta (od ul. Łokietka), Boya-Żeleńskiego oraz Nałkowskiej

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Smoczyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Smoczyka w dniu 10.06.2022 r. od godziny 12:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Smoczyka, Kusocińskiego, Malinowskiego oraz Stamma.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Reymonta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Reymonta w dniu 09.06.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Reymonta, Łokietka, Sienkiewicza, Nałkowskiej oraz Boya-Żeleńskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Reymonta/ Łokietka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 08.06.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Reymonta/ Łokietka w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 13:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Reymonta, Łokietka oraz Sienkiewicza (od ul. Konopnickiej do ul. Nałkowskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :8/06/22
Kategoria : Awarie

Remont rurociągu wody surowej

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach oraz Wykonawcy robót firmy METROLOG Sp. z o.o. prace związane z remontem newralgicznego rurociągu wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy przebiegły pomyślnie, bez żadnych komplikacji.

Ze względu na średnice wymienianych rurociągów technologicznych DN300-500 oraz konieczność zachowania ciągłości pracy stacji prace realizowane były etapowo w godzinach nocnych, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia przerw w dostawie wody. Remont ku naszemu zadowoleniu przebiegł tak sprawnie, że mieszkańcy w żaden sposób nie odczuli jego przebiegu. Jednocześnie efektem przeprowadzonych prac jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody.

Wykonanie zadania jest jedynie preludium do dalszych prac modernizacyjnych na stacji. Przebieg i skomplikowanie robót inżynieryjnych przedstawia poniższa fotorelacja:

Rurociąg stalowy przed pracami remontowymi. Widoczna opaska naprawcza w miejscu korozji rury w którym wystąpił przeciek.

Rurociąg przed remontem, cześć technologiczna poniżej poziomu posadzki. Widoczne ogniska korozji.

Zdemontowany odcinek rurociągu. Widoczne uszkodzenie ściany rury spowodowane korozją.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.06.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Kaszubskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 09:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Kaszubskiej (od ul. Sportowej do ul. Leśnej), Leśnej oraz Dębowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :6/06/22
Kategoria : Awarie

Wymiana nawiertki – ul. Modrzewiowa i Klonowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana uszkodzonej nawiertki w ul. Modrzewiowe i Klonowej w dniu 25.05.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Modrzewiowej i Klonowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Sowińskiego – Niemcewicza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12.05.2022 r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Sowińskiego – Niemcewicza w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 09:30 – 13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Sowińskiego oraz Niemcewicza.  

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :12/05/22
Kategoria : Awarie

Remont rurociągu wody surowej

Aktualizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończono  prace związane z remontem rurociągu wody surowej. W dniu dzisiejszym tj. 13.05.2022 r. nie będzie przerw w dostawie wody.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniach 9-10 i 12-13 maja 2022 r. kontynuowane będą prace związane z remontem (wymianą) rurociągu technologicznego wody surowej o średnicach DN300 i DN500 w Stacji Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarach.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót była możliwie najmniej uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta. Jednak ze względu na charakter oraz skomplikowanie prac w dniach: 10 i 13 maja 2022 r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców na terenie całego miasta (z wyłączeniem osiedla Zawiszy Czarnego). O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować na bieżąco.

W dniach 12 i 13 maja 2022r. w godzinach rannych na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. zostaną uaktualnione informacje o postępie prac i ich wpływie na dostawy wody dla mieszkańców Żar.

W dniu dzisiejszym pomimo wcześniejszych informacji nie dojdzie do przerw w dostawie wody w związku z realizowanymi pracami remontowymi.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont rurociągu wody surowej

Aktualizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończono część prac związanych z remontem rurociągu wody surowej. W dniu dzisiejszym tj. 21.04.2022 r. nie będzie przerw w dostawie wody.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż 19 kwietnia 2022 r. przystąpi do remontu (wymiany) rurociągu technologicznego wody surowej o średnicach DN300 i DN500 w Stacji Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy w Żarach.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót była możliwie najmniej uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta. Jednak ze względu na charakter oraz skomplikowanie prac w dniach: 21 kwietnia 2022 r. oraz 5 maja 2022 r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców na terenie całego miasta (z wyłączeniem osiedla Zawiszy Czarnego).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.04.2022r. wystąpiła awaria sieci wodociągowej w ulicy Piastowskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Piastowskiej oraz Jagiellońskiej. Przerwa w dostawie wody może potrwać do godziny 18:00. 

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :15/04/22
Kategoria : Awarie

Remont sieci wodociągowej w ul. Słowiczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Słowiczej w dniu 11.04.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Słowiczej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Śląskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Śląskiej w dniu 07.04.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Śląskiej, Malinowskiego, Kusocińskiego, Żwirki i Wigury, Tenisowa, Smoczyka, Marusarzówny, Pytlasińskiego i Teligii.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że dnia 23.02.2022 r. przystąpił do realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ul. Osadniczej w Żarach.”

Wykonawcą zadania jest firma KANWOD Sp. z o.o, Sp. k., ul. Zimna 7, 65-707 Zielona Góra

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadnia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Osadnicza w Żarach na działkach 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 obręb 0005, jedn. ewidencyjna 081102_1 Żary.

Zakończenie budowy planowane jest do 17 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Śląskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Śląskiej w dniu 23.03.2022 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Śląskiej, Malinowskiego, Kusocińskiego, Żwirki i Wigury, Tenisowa, Smoczyka, Marusarzówny, Pytlasińskiego i Teligii.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana hydrantów – ul. Turystyczna i Wypoczynkowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana hydrantów w ul. Turystycznej oraz Wypoczynkowej w dniu 18.03.2022 r. od godziny 11:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Wypoczynkowej, Turystycznej oraz Rekreacyjnej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Tatrzańskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.02.2022r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej w ulicy Tatrzańskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 17:30 – 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy  Tatrzańskiej (na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Świętokrzyskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :28/02/22
Kategoria : Awarie

Bądź eko i wybierz e-fakturę!

Drodzy klienci zachęcamy do rejestracji w eBOK (elektronicznym Biurze Obsługi Klienta) oraz do korzystania z bezpłatnej usługi e-faktura.

eBOK i e-usługi dostępne są pod adresem https://ebok.zwikzary.pl lub przez stronę internetową Spółki www.zwikzary.pl zakładka ZWiK ONLINE

Aktywacja usługi e-faktury w eBOK:

W eBOKu klient może wysłać Zgłoszenie e-faktura, w którym wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zakładka ZGŁOSZENIA –> Dodaj Zgłoszenie –>Wybierz rodzaj zgłoszenia, które chcesz dodać:

 • Chcę otrzymywać e-faktury

  Zalety e-faktury:

  • wygoda –e-fakturę otrzymujesz mailem, na  wskazany adres poczty elektronicznej
  • e-faktura jest dostarczana znacznie szybciej niż faktura w formie papierowej
  • ekologia – oszczędność papieru
  • możliwość zapłaty przez szybkie płatności elektroniczne w eBOK

   

   

Print Friendly, PDF & Email

Spadki ciśnienia w sieci wodociągowej/ brak wody

W związku z aktualną sytuacją pogodową Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie całego miasta spowodowane spadkami napięcia elektrycznego.  Wobec czego mogą również wystąpić przerwy w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej ul. Strzelców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Strzelców w dniu 14.02.2022 r. od godziny 10:30 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Strzelców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej ul. Strzelców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Strzelców w dniu 12.01.2022 r. od godziny 13:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Strzelców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

15-16 stycznia 2022r. niedostępne płatności online

Szanowni Państwo, 

W związku z planowanymi pracami usprawniającymi bramkę ePłatności Blue Media dostępnymi w eBOK ZWIK Sp. z o.o. w dniach 15 i 16 stycznia 2022 r. w godz. 22:00 – 10:00 będą niedostępne płatności online (wszystkie kanały, np. przelewy online, płatność kartą).

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria na rurociągu dosyłowym wody w Al. Wojska Polskiego

Aktualizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończył prace związane z usuwaniem awarii w Al. Wojska Polskiego. O godz. 13:30 główna zasuwa na sieci została ponownie otwarta.

Po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04.01.2022 r. wystąpiła awarii na rurociągu dosyłowym wody (zaopatrującym w wodę dzielnice Kunice) w Al. Wojska Polskiego w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią od godz. 10:30 – 17:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców dzielnicy Kunice.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :4/01/22
Kategoria : Awarie

7 stycznia 2022 r. ZWiK będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w bieżącym roku w sobotę.

Zapraszamy do załatwiania spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

31 grudnia 2021 r. ZWiK będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż dzień 31 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w bieżącym roku w sobotę.

Zapraszamy do załatwiania spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej ul. Pszenna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Pszennej w dniu 18.12.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Pszennej – budynki od nr 1 do 1C, ul. Pszenna 2 – Szpital na Wyspie oraz Zakład Rehabilitacji,  ul. Bohaterów Getta 19 – Środowiskowy Dom Samopomocy.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej ul. Zawiszy Czarnego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Zawiszy Czarnego w dniu 07.12.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Zawiszy Czarnego – budynki od nr 11 do 18.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej na osiedlu Sportowym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej na osiedlu Sportowym w dniu 16.11.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców osiedla Sportowego – ul. Marusarzówny, Kusocińskiego, Smoczyka, Śląskiej i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria przyłącza wodociągowego w ul. Zawiszy Czarnego

Aktualizacja

W związku z potrzebą usunięcia skutków awarii na przyłączu wodociągowym przy budynku ul. Zawiszy Czarnego 12 informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 27.10.2021 r. przystępujemy do dalszych prac naprawczych na przyłączu.

Z uwagi na powyższe w godz. 8:00 – 10:00 nastąpią przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w budynkach ul. Zawiszy Czarnego 12-18.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25.10.2021r. przed godz. 18:00 doszło do awarii przyłącza wodociągowego i instalacji wewnętrznej przy budynku ul. Zawiszy Czarnego 12 w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Zawiszy Czarnego.

Szacunkowy czas naprawy ok. 4h-5h.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :25/10/21
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego

Aktualizacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż zakończył prace związane z usuwaniem awarii w Al. Wojska Polskiego. O godz. 10:30 główna zasuwa na sieci została ponownie otwarta.

Po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.10.2021 r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej w ulicy Al. Wojska Polskiego w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 09:00 – 14:30 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców dzielnicy Kunice.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :15/10/21
Kategoria : Awarie

Remont sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego

Aktualizacja

W związku z obszernym zakresem remontu sieci wodociągowej w Al. Wojska Polskiego informujemy, iż przerwy w dostawie wody dla odbiorców wody w dzielnicy Kunice mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w Al. Wojska Polskiego w dniu 13.10.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Al. Wojska Polskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Osadniczą do ul. Lelewela.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ulicach Turystyczna, Rekreacyjna, Wypoczynkowa oraz Spacerowa w dniu 07.10.2021r. od godziny 8:00 do godziny 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w/w ulic.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej w ul. Zwycięzców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.10.2021r. przystąpił do prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w ulicy Zwycięzców w Żarach.

W związku z powyższym w godz. 8:00-10:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Zwycięzców – na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace konserwacyjne na sieci wodociągowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2021r. przystąpił do prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej w ulicach Komuny Paryskiej, Różanej, Liliowej oraz Zgorzeleckiej w Żarach.

W związku z powyższym  od godz. 8:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic jw.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Zwycięzców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.09.2021r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej w ulicy Zwycięzców w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz. 11:30 – 13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy  Zwycięzców (na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :23/09/21
Kategoria : Awarie

Zakończenie prac związanych z budową studni głębinowych nr 14z i 6c

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że zakończono prace związane z odwiertem dwóch studni głębinowych. Prace wykonano metodą okrętno – udarową, studnie mają głębokość 54m każda, a ich wydajność eksploatacyjna wynosi kolejno 60m3/h oraz 35m3/h.

Ujmowana woda pochodzi z utworów trzeciorzędowych.  Studnie stanowią zastępstwo za dotychczas istniejące mało wydajne oraz wyeksploatowane odwierty i wraz z pozostałymi studniami tworzą ujęcie nr 1, stanowiące jedno z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Żary.

 

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Ludowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Ludowej w dniu 02.09.2021r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Ludowej (na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Malinowej), Brzoskwiniowej, Morelowej, Orzechowej, Czereśniowej oraz Malinowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Ogłoszenie oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Spółki www.bip.zwikzary.pl w zakładce Aktualności: https://bip.zwikzary.pl/obwieszczenia/

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Dziewina

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Dziewina w dniu 03.08.2021r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Sarnia oraz Dziewina.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Żagańskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.07.2021r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej w ulicy Żagańskiej w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz.  10:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żagańskiej (od budynku nr 76 do końca ulicy) i ul. Bocianiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :26/07/21
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej w ul. Śląskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.07.2021r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej w ulicy Śląskiej (od Al. Wojska Pl. do ul. Smoczyka) w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz.  11.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy  Śląskiej i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :13/07/21
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej w ul. Sarniej i Dziewina

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2021r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej w ulicy Sarniej i Dziewina  w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią w godz.  9.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Sarniej i Dziewina.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont magistrali przesyłowej wody – ul. Jagiellońska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w nocy z 28.04.2021 r. na 29.04.2021r. przystąpi do remontu magistrali przesyłowej wody w ul. Jagiellońskiej, w związku z czym mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla odbiorców ul. Piastowskiej, Jagiellońskiej, Żabikowskiej, Pl. Inwalidów, Strzelców (od ul. Chopina do Jagiellońskiej). Niewykluczone, iż braki w dostawie wody mogą wystąpić na terenie całego miasta.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Podchorążych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Podchorążych w dniu 28.04.2021r. od godziny 8:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Podchorążych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

4 maja 2021 r. Zakład będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż dzień 4 maja 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZWiK Sp. z o.o. w zamian za święto 1 maja 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy.

Zapraszamy do załatwiania spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont sieci wodociągowej w ul. Jagiellońskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na magistrali przesyłowej wody w ul. Jagiellońskiej w dniu 22.04.2021r. od godziny 8:00 do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Piastowskiej, Jagiellońskiej, Żabikowskiej, pl. Inwalidów, Strzelców od ul. Chopina do Jagiellońskiej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Katowickiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w ul. Katowickiej w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2021r. (wtorek) w godz. 10:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody  w ul. Męczenników Oświęcimskich od nr 1 do 17, ul. Gnieźnieńska, ul. Serbska, osiedle Sieniawa Żarska, ul. Katowicka (od ul. Zwycięzców do ul. Serbskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :6/04/21
Kategoria : Awarie

Zakończenie prac związanych z usuwaniem awarii – rondo ul. Zielonogórska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02.04.2021r. o godz. 3:30 zakończył prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w okolicy ronda przy ul. Zielonogórskiej.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Dostawy wody zostały wznowione.

Print Friendly, PDF & Email
Data :2/04/21
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej – rondo ul. Zielonogórska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.04.2021r. doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach ronda przy ul. Zielonogórskiej w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią od godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców centrum miasta jak i dzielnicy Kunice.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :1/04/21
Kategoria : Awarie

Remont sieci wodociągowej w ulicy Podchorążych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Podchorążych w dniu 26.02.2021r. od godziny 8:00 do godziny 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Podchorążych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Podwale

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 25.02.2021r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 11:00 – 14:00 w ul. Podwale (na odcinku od ul. 1-go Maja do Pl. Łużycki), ul. Jagiełły (budynki od nr 1 do 10) oraz ul. Zaściankowa (budynki od nr 1 do 7).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :25/02/21
Kategoria : Awarie

Remont sieci wodociągowej w ulicy Pokoju

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Pokoju w dniu 24.02.2021r. od godziny 11:30 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Pokoju na odcinku od ul. Kalinowskiego do ul. 11-go Listopada oraz budynki w ul. Długosza nr 13, 16, 17, 18, 20, 22, 22a  oraz ul. 11-go Listopada nr 22.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Bądź eko i wybierz e-fakturę!

Drodzy klienci zachęcamy do rejestracji w eBOK (elektronicznym Biurze Obsługi Klienta) oraz do korzystania z bezpłatnej usługi e-faktura.

eBOK i e-usługi dostępne są pod adresem https://ebok.zwikzary.pl lub przez stronę internetową Spółki www.zwikzary.pl zakładka ZWiK ONLINE

Aktywacja usługi e-faktury w eBOK:

W eBOKu klient może wysłać Zgłoszenie e-faktura, w którym wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zakładka ZGŁOSZENIA –> Dodaj Zgłoszenie –>Wybierz rodzaj zgłoszenia, które chcesz dodać:

 • Chcę otrzymywać e-faktury

  Zalety e-faktury:

  • wygoda –e-fakturę otrzymujesz mailem, na  wskazany adres poczty elektronicznej
  • e-faktura jest dostarczana znacznie szybciej niż faktura w formie papierowej
  • ekologia – oszczędność papieru
  • możliwość zapłaty przez szybkie płatności elektroniczne w eBOK

   

  Nie czekaj skorzystaj z udogodnień 😊

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej ul. Ludowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.01.2021r. przed godz. 10:00 doszło do awarii sieci wodociągowej przy ul. Ludowej w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Ludowej (od ul. Budowlanych do ul. Staszica). Szacowany czas naprawy ok. 4h.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :26/01/21
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu w ul. Pokoju

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Pokoju w dniu 19.01.2021r. od godziny 11:00 do godziny 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Partyzantów.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej ul. Katowicka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.01.2021r. przed godz. 15:00 doszło do awarii sieci wodociągowej przy ul. Katowickiej w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Serbskiej, Osiedle Sieniawa Żarska oraz ul. Katowickiej (od skrzyżowania z ul. Męczenników do ul. Serbskiej). Szacowany czas naprawy ok. 4h.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

31 grudnia 2020 r. Zakład będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż dzień 31 grudnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników ZWiK Sp. z o.o. w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy.

Zapraszamy do załatwiania spraw w innym, dogodnym dla Państwa terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ul. Ludowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Ludowej w dniu 18.12.2020r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorcą ul. Ludowej na odcinku ul. Drzymały – Staszica oraz Daszyńskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicy Pokoju

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 17 grudnia 2020r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicy Pokoju od ul.11-go Listopada do ul. Partyzantów w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicy Osadniczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej  w dniu jutrzejszym tj. 20.11.2020r. w godz. 8:00-10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Osadniczej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicach Skarbowej i Głowackiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 02 listopada 2020r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Skarbowej (od ul.Kilińskiego do ul. Głowackiego) oraz Głowackiego (od. ul. Skarbowej do ul. Staszica) w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami (do godz. 15:00) wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ul. Czerwonego Krzyża/Piastowska w dniu 22.09.2020r. od godziny 22:00 do godziny 1:00 dnia 23.09.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Czerwonego Krzyża, Paderewskiego, Wieniawskiego oraz Szymanowskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej ul.Piastowska/Czerwonego Krzyża

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2020r. przed godz. 15:00 doszło do awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej oraz Czerwonego Krzyża w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Czerwonego Krzyża, Szymanowskiego oraz przyległych (szacowany czas naprawy ok. 5h).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :14/09/20
Kategoria : Awarie

Przeciwdziałanie powstawaniu odorów przy ul. Szpitalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w celu redukcji uciążliwości zapachowych związanych z odorami powstającymi podczas pracy systemu kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej, ponad dotychczas podejmowane działania zwiększono częstotliwość wymiany filtrów podwłazowych z wkładami katalitycznymi (ostatnia wymiana filtrów miała miejsce 08-10 września 2020r.). Filtry przystosowane są m.in. do pracy w środowisku o wysokim stężeniu siarkowodoru, który jest główną przyczyną powstających zapachów.

Jednocześnie Spółka oczekuje na pozwolenie na budowę elektroenergetycznej linii zasilającej w celu podłączenia kolejnego punktu napowietrzania rurociągu tłocznego.

O kolejnych krokach usprawniających działanie istniejącego systemu unieszkodliwiania uciążliwych zapachów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Podchorążych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej  w dniu jutrzejszym tj. 21.08.2020r. w godz. 8:00-10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Podchorążych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA !!!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 sierpnia 2020r. doszło do awarii sieci telefonicznej w Zakładzie.

Obsługa interesantów odbywa się w sposób bezpośredni w Biurze Obsługi Klienta – ul. Bohaterów Getta 9-11 (parter).

Przepraszamy za utrudnienia!!!

Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na magistrali przesyłowej wody w ul. Jagiellońskiej w dniu 18.08.2020r. od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia 19.08.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody na osiedlu Muzyków, Lotnisku, osiedlu Pisarzy, ul. Piastowskiej i przyległych, ul. Zielonogórskiej i przyległych, Centrum, Al. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego i przyległych, Pokoju i przyległych, 11 listopada i przyległych, Żagańskiej, Bohaterów Getta i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2020 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za święto 15 sierpnia przypadające w bieżącym roku w sobotę.

!!! W DNIU 14 SIERPNIA 2020 ROKU ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNY !!!

Print Friendly, PDF & Email

Informacja nt. awarii wodociągu na Placu Inwalidów

W związku z awarią sieci wodociągowej na Pl. Inwalidów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach informuje, że wznawiane zostają dostawy wody.

Bez wody pozostaję ul. Podchorążych. Prace trwają

Print Friendly, PDF & Email
Data :31/07/20
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej – Plac Inwalidów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.07.2020r. doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach Placu Inwalidów w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody nawet do godzin porannych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :31/07/20
Kategoria : Awarie

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci i przyłączach wodociągowych w dniu 31.07.2020 r. (piątek) w godz. 08:00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Paderewskiego w tym do budynków nr 66, 68, 70, 72, 74,  76.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 30.07.2020r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody do późnych godzin wieczornych w ul. Szymanowskiego i ulicach przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :30/07/20
Kategoria : Awarie

Informacja o powodach awarii sieci wodociągowej – Plac Inwalidów w Żarach

W sobotę 25 lipca br. w godzinach popołudniowych doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach Placu Inwalidów.

Odkrywka sieci żeliwnej DN300 uwidoczniła pęknięcie wzdłużne rury na odcinku ok. 3m. Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace. W celu minimalizacji strat wody ograniczono ciśnienie wody na wyjściu ze stacji uzdatniania oraz zamknięto zasuwy odcinające w rejonie wycieku. Z tego też powodu przerwa w dostawie wody objęła większą część miasta.

Prace naprawcze zakończono po godz. 22:00, przystąpiono do procedury płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej oraz stopniowego otwierania zasuw wodociągowych w celu minimalizacji zjawiska zrywania osadu. Po zakończeniu ww. procedur przywrócono pełną sprawność uszkodzonego fragmentu odcinka wodociągu.

Sieć wodociągowa DN300 przebiegająca przez Plac Inwalidów została wykonana z rur żeliwnych w latach 60/70 – tych ubiegłego wieku oraz zasila sporą część miasta Żary.

Spółka od wielu lat prowadzi proces wymiany stalowych i żeliwnych sieci wodociągowych w celu minimalizacji możliwości wystąpienia awarii. Przedmiotowa awaria była największą w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul.Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Serbskiej oraz ul. Osiedle

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 07.05.2020 r. (czwartek) w godz. 08:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Serbskiej oraz w ul. Osiedle (Sieniawa Żarska).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Skarbowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Skarbowej (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul.Zielonogórskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Przewidywany termin zakończenia prac remontowych: 15.05.2020r.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 07.04.2020 r. (wtorek) w godz. 11:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja dotycząca Postanowień RZGW – miejscowość Grabik i Mirostowice Dolne

W związku z postanowieniami określającymi tymczasowe warunki odprowadzania ścieków dla mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych wydawanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej jako „Dyrektor RZGW we Wrocławiu”) w sprawach dotyczących sporów o zawarcie umów o odprowadzanie ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej jako „ZWiK”) wskazuje, co następuje:

 • Każde z postanowień wydanych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu ZWiK zaskarża do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 • Tymczasowe warunki odprowadzania ścieków obowiązują dopiero od momentu ich wydania i doręczenia w związku z czym nie ma jakichkolwiek podstaw do stosowania tychże warunków do rozliczeń za okres przed ich wydaniem. Tym samym, za okres przed wydaniem tymczasowych warunków, to Gmina Żary jest zobowiązana do rozliczenia mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych za odprowadzone ścieki.
 • Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporów pomiędzy ZWiK a poszczególnymi mieszkańcami Grabika i Mirostowic Dolnych wszelkie należności za odprowadzone ścieki na podstawie tymczasowych warunków należy uiszczać na konto 84 1020 5402 0000 0802 0382 4224.
 • Jednocześnie ZWiK informuje, że w przypadku uchylenia tymczasowych warunków odprowadzania ścieków, a także w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sporu dla konkretnego mieszkańca (tj. w przypadku prawomocnego oddalenia jego żądania o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków), wszelkie uiszczone należności zostaną zwrócone.
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu o zawarcie umowy dla konkretnego mieszkańca (tj. w przypadku prawomocnej decyzji albo wyroku sądowego nakazującego ZWiK zawarcie umowy o odprowadzania ścieków) uiszczone kwoty zostaną zaliczone na poczet należności za poszczególne miesiące za odprowadzone ścieki, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli decyzja albo wyrok nakazujące zawarcie umowy będą określały inne zasady rozliczeń, wskutek których dojdzie do zwiększenia albo zmniejszenia należności za odprowadzone ścieki, ZWiK będzie odpowiednio żądał uiszczenia brakujących należności albo będzie je redukował.
Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 31.03.2020 r. (wtorek) w godz. 8:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Marcinkowskiego i ul. Asnyka.


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2020r. (piątek) w godz. 11.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Asnyka i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :27/03/20
Kategoria : Awarie

PILNY KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach informuje, iż w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników ZWiK z dniem 16 marca 2020r. obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie w zakresie niezbędnych spraw w Biurze Obsługi Klienta.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Przypominamy dane kontaktowe:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11 Żary
 • Sekretariat 68 479 46 10,11
 • Biuro Obsługi Klienta 68 479 46 37
 • Dział Inwestycji i Wykonawstwa 68 479 46 21,22
 • Zgłaszanie awarii – 68 479 46 52 (54)

Pełny wykaz bezpośrednich numerów kontaktowych dostępny pod adresem www.zwikzary.pl

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Prezes Zarządu

Zdzisław Czekalski

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej (od. ul.Tatrzańskiej do ul. Śląskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 20.02.2020 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej) oraz na ulicach przyległych.


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej (od. ul.Tatrzańskiej do ul. Śląskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.02.2020 r. (czwartek) w godz. 08.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej) oraz na ulicach przyległych.


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Print Friendly, PDF & Email

Najem pomieszczeń biurowych oraz garażowo – magazynowych

ZWiK Sp. z o.o. w Żarach posiada na wynajem pomieszczenia biurowe oraz gartażowo – magazynowe.

Szczegółowe informacje dotyczące najmu zostały zawarte w ogłoszeniu, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68/479-46-22

Ogłoszenie – wynajem pom. biurowych i garażowo – magazynowych

Rzut parteru – pom. biurowe

Rzut I-piętra – pom. biurowe

Pomieszczenia garażowo – magazynowe

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Zawiszy Czarnego i na terenie byłych koszar oraz w ul. Żagańskiej 114-118

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 23.12.19 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Zawiszy Czarnego i na terenie byłych koszar oraz w ul. Żagańskiej nr 114 – 118.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :23/12/19
Kategoria : Awarie

Awaryjny remont wodociągu w ulicy Kusocińskiego w dniu 10.10.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 10 października 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicy Kusocińskiego (na odcinku między ul. Sportową a ul. Śląską) w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 9:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :9/10/19
Kategoria : Awarie

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach oraz prace związane z remontem fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż trwają roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach. Jednocześnie prowadzone są prace związane z remontem fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych.

W związku powyższym informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia odpłatnego remontu przyłączy wodociągowych, które zgodnie z umową na doprowadzanie wody pozostają na stanie i utrzymaniu właściciela nieruchomości. Prace można wykonać we własnym zakresie lub zlecić do wykonania ZWiK Sp z o.o.

Osoby zainteresowane wymianą przyłącza proszone są o kontakt pod nr telefonu: 500 579 365 lub 500 579 408.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicach Staszica (od ul. Konarskiego do ul. Głowackiego), Konarskiego, Stefczyka oraz Kilińskiego (od ul. Skarbowej do ul. Staszica) w dniu 25.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 25 września 2019r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Staszica (na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Głowackiego), Konarskiego, Stefczyka oraz Kilińskiego (na odcinku od ul. Skarbowej do ul. Staszica).

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8:00 – 12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicach Staszica, Kilińskiego, Sowińskiego, Niemcewicza, Drzymały oraz Orkana w dniu 23.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 23 września 2019r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Staszica, Kilińskiego, Sowińskiego, Niemcewicza, Drzymały oraz Orkana w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 11:00 – 15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaryjny remont wodociągu w ulicach Staszica (do ul. Stefczyka), Kilińskiego, Głowackiego, Sowińskiego oraz Niemcewicza w dniu 17.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 17 września 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicach Staszica (do ul. Stefczyka), Kilińskiego, Głowackiego, Sowińskiego,  Niemcewicza w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 9:00 – 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :17/09/19
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu ul. Strzelców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że z dniem 28 sierpnia 2019r. przystąpił  do  remontu wodociągu w ulicy Strzelców na odcinku od ul. Moniuszki  do budynku nr 5.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8 -15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku ulicy. Prosimy mieszkańców o nie parkowanie samochodów w pobliżu prowadzonych prac. Orientacyjny termin zakończenia prac 12.09.2019r.         

 

Za utrudnienia przepraszamy

Print Friendly, PDF & Email

Awaryjny remont wodociągu w ulicy Parkowej w dniach 08-23.08.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 08 sierpnia 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicy Parkowej w Żarach. Planowane zakończenie remontu: 23 sierpnia 2019r.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8:00 – 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :8/08/19
Kategoria : Awarie

Aktualna taryfa

Informujemy, że od 30.06.2019r. obowiązują ceny wynikające z zamieszczonej taryfy (patrz: Strefa Klienta — Taryfy), ustalone na okres od 13 do 24 miesiąca. 

Print Friendly, PDF & Email