picture1
picture2
picture3

O G Ł O S Z E N I E !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej w ul. Czerwonego Krzyża/Piastowska w dniu 22.09.2020r. od godziny 22:00 do godziny 1:00 dnia 23.09.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Czerwonego Krzyża, Paderewskiego, Wieniawskiego oraz Szymanowskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej ul.Piastowska/Czerwonego Krzyża

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.09.2020r. przed godz. 15:00 doszło do awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej oraz Czerwonego Krzyża w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Czerwonego Krzyża, Szymanowskiego oraz przyległych (szacowany czas naprawy ok. 5h).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :14/09/20
Kategoria : Awarie

Przeciwdziałanie powstawaniu odorów przy ul. Szpitalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w celu redukcji uciążliwości zapachowych związanych z odorami powstającymi podczas pracy systemu kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej, ponad dotychczas podejmowane działania zwiększono częstotliwość wymiany filtrów podwłazowych z wkładami katalitycznymi (ostatnia wymiana filtrów miała miejsce 08-10 września 2020r.). Filtry przystosowane są m.in. do pracy w środowisku o wysokim stężeniu siarkowodoru, który jest główną przyczyną powstających zapachów.

Jednocześnie Spółka oczekuje na pozwolenie na budowę elektroenergetycznej linii zasilającej w celu podłączenia kolejnego punktu napowietrzania rurociągu tłocznego.

O kolejnych krokach usprawniających działanie istniejącego systemu unieszkodliwiania uciążliwych zapachów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Podchorążych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej  w dniu jutrzejszym tj. 21.08.2020r. w godz. 8:00-10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Podchorążych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA !!!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 sierpnia 2020r. doszło do awarii sieci telefonicznej w Zakładzie.

Obsługa interesantów odbywa się w sposób bezpośredni w Biurze Obsługi Klienta – ul. Bohaterów Getta 9-11 (parter).

Przepraszamy za utrudnienia!!!

Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E !!!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na magistrali przesyłowej wody w ul. Jagiellońskiej w dniu 18.08.2020r. od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia 19.08.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody na osiedlu Muzyków, Lotnisku, osiedlu Pisarzy, ul. Piastowskiej i przyległych, ul. Zielonogórskiej i przyległych, Centrum, Al. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego i przyległych, Pokoju i przyległych, 11 listopada i przyległych, Żagańskiej, Bohaterów Getta i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, iż dzień 14 sierpnia 2020 jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za święto 15 sierpnia przypadające w bieżącym roku w sobotę.

!!! W DNIU 14 SIERPNIA 2020 ROKU ZAKŁAD BĘDZIE NIECZYNNY !!!

Print Friendly, PDF & Email

Informacja nt. awarii wodociągu na Placu Inwalidów

W związku z awarią sieci wodociągowej na Pl. Inwalidów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach informuje, że wznawiane zostają dostawy wody.

Bez wody pozostaję ul. Podchorążych. Prace trwają

Print Friendly, PDF & Email
Data :31/07/20
Kategoria : Awarie

Awaria sieci wodociągowej – Plac Inwalidów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.07.2020r. doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach Placu Inwalidów w Żarach.

Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace naprawcze.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody nawet do godzin porannych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :31/07/20
Kategoria : Awarie

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci i przyłączach wodociągowych w dniu 31.07.2020 r. (piątek) w godz. 08:00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Paderewskiego w tym do budynków nr 66, 68, 70, 72, 74,  76.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Szymanowskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 30.07.2020r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody do późnych godzin wieczornych w ul. Szymanowskiego i ulicach przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :30/07/20
Kategoria : Awarie

Informacja o powodach awarii sieci wodociągowej – Plac Inwalidów w Żarach

W sobotę 25 lipca br. w godzinach popołudniowych doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach Placu Inwalidów.

Odkrywka sieci żeliwnej DN300 uwidoczniła pęknięcie wzdłużne rury na odcinku ok. 3m. Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace. W celu minimalizacji strat wody ograniczono ciśnienie wody na wyjściu ze stacji uzdatniania oraz zamknięto zasuwy odcinające w rejonie wycieku. Z tego też powodu przerwa w dostawie wody objęła większą część miasta.

Prace naprawcze zakończono po godz. 22:00, przystąpiono do procedury płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej oraz stopniowego otwierania zasuw wodociągowych w celu minimalizacji zjawiska zrywania osadu. Po zakończeniu ww. procedur przywrócono pełną sprawność uszkodzonego fragmentu odcinka wodociągu.

Sieć wodociągowa DN300 przebiegająca przez Plac Inwalidów została wykonana z rur żeliwnych w latach 60/70 – tych ubiegłego wieku oraz zasila sporą część miasta Żary.

Spółka od wielu lat prowadzi proces wymiany stalowych i żeliwnych sieci wodociągowych w celu minimalizacji możliwości wystąpienia awarii. Przedmiotowa awaria była największą w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul.Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Serbskiej oraz ul. Osiedle

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 07.05.2020 r. (czwartek) w godz. 08:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Gnieźnieńskiej, Katowickiej, Serbskiej oraz w ul. Osiedle (Sieniawa Żarska).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Skarbowej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Skarbowej (na odcinku od ul. Kilińskiego do ul.Zielonogórskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Przewidywany termin zakończenia prac remontowych: 15.05.2020r.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 07.04.2020 r. (wtorek) w godz. 11:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja dotycząca Postanowień RZGW – miejscowość Grabik i Mirostowice Dolne

W związku z postanowieniami określającymi tymczasowe warunki odprowadzania ścieków dla mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych wydawanymi przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej jako „Dyrektor RZGW we Wrocławiu”) w sprawach dotyczących sporów o zawarcie umów o odprowadzanie ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej jako „ZWiK”) wskazuje, co następuje:

  • Każde z postanowień wydanych przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu ZWiK zaskarża do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
  • Tymczasowe warunki odprowadzania ścieków obowiązują dopiero od momentu ich wydania i doręczenia w związku z czym nie ma jakichkolwiek podstaw do stosowania tychże warunków do rozliczeń za okres przed ich wydaniem. Tym samym, za okres przed wydaniem tymczasowych warunków, to Gmina Żary jest zobowiązana do rozliczenia mieszkańców Grabika i Mirostowic Dolnych za odprowadzone ścieki.
  • Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporów pomiędzy ZWiK a poszczególnymi mieszkańcami Grabika i Mirostowic Dolnych wszelkie należności za odprowadzone ścieki na podstawie tymczasowych warunków należy uiszczać na konto 84 1020 5402 0000 0802 0382 4224.
  • Jednocześnie ZWiK informuje, że w przypadku uchylenia tymczasowych warunków odprowadzania ścieków, a także w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sporu dla konkretnego mieszkańca (tj. w przypadku prawomocnego oddalenia jego żądania o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków), wszelkie uiszczone należności zostaną zwrócone.
  • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu o zawarcie umowy dla konkretnego mieszkańca (tj. w przypadku prawomocnej decyzji albo wyroku sądowego nakazującego ZWiK zawarcie umowy o odprowadzania ścieków) uiszczone kwoty zostaną zaliczone na poczet należności za poszczególne miesiące za odprowadzone ścieki, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli decyzja albo wyrok nakazujące zawarcie umowy będą określały inne zasady rozliczeń, wskutek których dojdzie do zwiększenia albo zmniejszenia należności za odprowadzone ścieki, ZWiK będzie odpowiednio żądał uiszczenia brakujących należności albo będzie je redukował.
Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Marcinkowskiego i ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 31.03.2020 r. (wtorek) w godz. 8:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Marcinkowskiego i ul. Asnyka.


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 27.03.2020r. (piątek) w godz. 11.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Asnyka i przyległych.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :27/03/20
Kategoria : Awarie

PILNY KOMUNIKAT!!!

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach informuje, iż w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników ZWiK z dniem 16 marca 2020r. obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie w zakresie niezbędnych spraw w Biurze Obsługi Klienta.

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Przypominamy dane kontaktowe:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Bohaterów Getta 9-11 Żary
  • Sekretariat 68 479 46 10,11
  • Biuro Obsługi Klienta 68 479 46 37
  • Dział Inwestycji i Wykonawstwa 68 479 46 21,22
  • Zgłaszanie awarii – 68 479 46 52 (54)

Pełny wykaz bezpośrednich numerów kontaktowych dostępny pod adresem www.zwikzary.pl

O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Prezes Zarządu

Zdzisław Czekalski

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej (od. ul.Tatrzańskiej do ul. Śląskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 20.02.2020 r. (czwartek) w godz. 9.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej) oraz na ulicach przyległych.


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Prace remontowe na sieci wodociągowej w ul. Kujawskiej (od. ul.Tatrzańskiej do ul. Śląskiej)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.02.2020 r. (czwartek) w godz. 08.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Kujawskiej (na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Śląskiej) oraz na ulicach przyległych.


Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Print Friendly, PDF & Email

Najem pomieszczeń biurowych oraz garażowo – magazynowych

ZWiK Sp. z o.o. w Żarach posiada na wynajem pomieszczenia biurowe oraz gartażowo – magazynowe.

Szczegółowe informacje dotyczące najmu zostały zawarte w ogłoszeniu, dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68/479-46-22

Ogłoszenie – wynajem pom. biurowych i garażowo – magazynowych

Rzut parteru – pom. biurowe

Rzut I-piętra – pom. biurowe

Pomieszczenia garażowo – magazynowe

Print Friendly, PDF & Email

Awaria sieci wodociągowej w ul. Zawiszy Czarnego i na terenie byłych koszar oraz w ul. Żagańskiej 114-118

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 23.12.19 r. (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Zawiszy Czarnego i na terenie byłych koszar oraz w ul. Żagańskiej nr 114 – 118.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :23/12/19
Kategoria : Awarie

Awaryjny remont wodociągu w ulicy Kusocińskiego w dniu 10.10.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 10 października 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicy Kusocińskiego (na odcinku między ul. Sportową a ul. Śląską) w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 9:00 – 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :9/10/19
Kategoria : Awarie

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach oraz prace związane z remontem fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż trwają roboty budowlane związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Żarach. Jednocześnie prowadzone są prace związane z remontem fragmentów sieci i przyłączy wodociągowych.

W związku powyższym informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia odpłatnego remontu przyłączy wodociągowych, które zgodnie z umową na doprowadzanie wody pozostają na stanie i utrzymaniu właściciela nieruchomości. Prace można wykonać we własnym zakresie lub zlecić do wykonania ZWiK Sp z o.o.

Osoby zainteresowane wymianą przyłącza proszone są o kontakt pod nr telefonu: 500 579 365 lub 500 579 408.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicach Staszica (od ul. Konarskiego do ul. Głowackiego), Konarskiego, Stefczyka oraz Kilińskiego (od ul. Skarbowej do ul. Staszica) w dniu 25.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 25 września 2019r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Staszica (na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Głowackiego), Konarskiego, Stefczyka oraz Kilińskiego (na odcinku od ul. Skarbowej do ul. Staszica).

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8:00 – 12:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Remont wodociągu w ulicach Staszica, Kilińskiego, Sowińskiego, Niemcewicza, Drzymały oraz Orkana w dniu 23.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 23 września 2019r. przystąpi do remontu wodociągu w ulicach Staszica, Kilińskiego, Sowińskiego, Niemcewicza, Drzymały oraz Orkana w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 11:00 – 15:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaryjny remont wodociągu w ulicach Staszica (do ul. Stefczyka), Kilińskiego, Głowackiego, Sowińskiego oraz Niemcewicza w dniu 17.09.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 17 września 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicach Staszica (do ul. Stefczyka), Kilińskiego, Głowackiego, Sowińskiego,  Niemcewicza w Żarach.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 9:00 – 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :17/09/19
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu ul. Strzelców

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że z dniem 28 sierpnia 2019r. przystąpił  do  remontu wodociągu w ulicy Strzelców na odcinku od ul. Moniuszki  do budynku nr 5.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8 -15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku ulicy. Prosimy mieszkańców o nie parkowanie samochodów w pobliżu prowadzonych prac. Orientacyjny termin zakończenia prac 12.09.2019r.         

 

Za utrudnienia przepraszamy

Print Friendly, PDF & Email

Awaryjny remont wodociągu w ulicy Parkowej w dniach 08-23.08.2019r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach informuje, że w dniu 08 sierpnia 2019r. przystąpi do awaryjnego remontu wodociągu w ulicy Parkowej w Żarach. Planowane zakończenie remontu: 23 sierpnia 2019r.

W związku z prowadzonymi pracami w godzinach 8:00 – 16:00 wystąpią przerwy w dostawie wody do odbiorców na tym odcinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :8/08/19
Kategoria : Awarie

Aktualna taryfa

Informujemy, że od 30.06.2019r. obowiązują ceny wynikające z zamieszczonej taryfy (patrz: Strefa Klienta — Taryfy), ustalone na okres od 13 do 24 miesiąca. 

Print Friendly, PDF & Email

Zakończenie prac związanych z usuwaniem awarii – Plac Inwalidów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o w Żarach uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.08.2020r. zakończył prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w Pl. Inwalidów.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Dostawy wody zostały wznowione.

Print Friendly, PDF & Email
Data :1/08/20
Kategoria : Awarie