picture1
picture2
picture3

 

             

W dniu 29 października 2021 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach a firmą METROLOG Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Modernizację, przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody nr 3 przy Al. Wojska Polskiego w Żarach”.

Przewidywany termin realizacji umowy: 31.08.2022 r.


Umowa pożyczki zawarta z NFOŚiGW

W dniu 31.08.2021 r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 767/2021/Wn04/NZ-UR/P o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn. „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody nr 3 przy Al. Wojska Polskiego w Żarach”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość przyznanej pożyczki wynosi 3 301 967,00 zł.

 

 

Print Friendly, PDF & Email