picture1
picture2
picture3

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach jest zarejestrowany pod numerem:

KRS: 0000323263, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 3.851.000 zł.
NIP: 928-203-33-04
REGON: 080315632

Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Bohaterów Getta 9-11 i ul. Piastowskiej 1, 68 – 200 Żary, woj. Lubuskie

UWAGA! Zmiana numer rachunku bankowego (nie dotyczy kont indywidualnych).

Nowy numer rachunku Bankowego: 83 1020 5402 0000 0102 0370 6439 prowadzony przez PKO BP S.A.

Print Friendly, PDF & Email