picture1
picture2
picture3

Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w ZWiK Sp. o.o. w
Żarach wraz z uruchomieniem e-usług dla mieszkańców.

Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w ZWiK Sp. o.o. w
Żarach wraz z uruchomieniem e-usług dla mieszkańców.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty gis

Załączniki:

wyjasnienia tresci siwz
zalacznik nr 6 – wzor umowy zmieniony

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. zalacznik nr 1 – szczegolowy opz
4. zalacznik nr 2 – formularz oferta
5. zalacznik nr 3 – formularz cenowy
6. zalacznik nr 4 – oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu
7. zalacznik nr 5 – oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
8. zalacznik nr 6 – wzor umowy
9. zalacznik nr 7 – wykaz wykonanych uslug i dostaw
10. zalacznik nr 8 – wykaz osob
11. zalacznik nr 9 – informacja nt grupy kapitalowej
12. zalacznik nr 10 – tabela do oceny technicznej

_______________________________________________________________________

Usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego

Usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego, wielobranżowego nadzoru
inwestorskiego sprawowanego w imieniu Zamawiającego w zakresie prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 pt. „Budowa systemu informacji przestrzennej
(GIS) w ZWiK Sp. o.o. w Żarach wraz z uruchomieniem e-usług dla
mieszkańców”

Załączniki:

1. przedluzenie terminu skladania
2. zaproszenie do zlozenia oferty nadzor
3. zalacznik nr 1 – opz
4. zalacznik nr 2 – formularz oferta
5. zalacznik nr 3 – wykaz wykonanych usług
6. zalacznik nr 4 – wykaz osob
6. zalacznik nr 5 – projekt umowy

___________________________________________________________________________

Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przetargowej

 

Formularz oferta – załącznik nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

 

___________________________________________________________________________

 

___

___

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email