picture1
picture2
picture3

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. realizuje zadania własne gminy Żary o statusie miejskim z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,
  2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z,
  3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  PKD 42.21.Z,
  4. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  PKD  71.12.Z
Print Friendly, PDF & Email