picture1
picture2
picture3

Witamy serdecznie w Biurze Obsługi Klienta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

Wyjaśnimy wątpliwości, pomożemy wypełnić niezbędne wnioski, postaramy się, abyście Państwo przy  zaangażowaniu  minimalnej ilości czasu mogli załatwić wszystkie interesujące Was sprawy m.in.:

 zawieranie umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla odbiorców, bądź wprowadzanie zmian użytkownika lub właściciela posesji,
 przyjmowanie l załatwianie reklamacji dotyczących wystawionych rachunków za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
 otwieranie zleceń na przyjęte do realizacji roboty budowlano-montażowe i inne usługi dla odbiorców,
– informowanie klientów o procedurach i warunkach podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 przyjmowanie od interesantów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowanie skarg i wniosków i przekazywanie ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki,

Ustala się 14-dniowy termin załatwiania spraw przyjętych do Biura Obsługi Klienta.

Print Friendly, PDF & Email