picture1
picture2
picture3

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd

Prezes Zarządu:  Marek Goraj

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

Przewodniczący                         – Maria Wrońska
Zastępca przewodniczącej       – Andrzej Skibiński
Sekretarz                                      – Jarosław Wróblewski

Wspólnicy i posiadane udziały: Miasto Żary – 79,15 % kapitału zakładowego, Gmina Żary – 20,85 % kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary i Wójt Gminy Żary.

Print Friendly, PDF & Email