picture1
picture2
picture3

Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd

Prezes Zarządu:  Zdzisław Czekalski

Organ nadzoru: Rada Nadzorcza

Przewodniczący                         – Maria Wrońska
Zastępca przewodniczącej       – Andrzej Skibiński
Sekretarz                                      – Józef Dura

Wspólnicy i posiadane udziały: Miasto Żary – 79,18% kapitału zakładowego, Gmina Żary – 20,82% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego – Burmistrz Miasta Żary i Wójt Gminy Żary.

Print Friendly, PDF & Email