picture1
picture2
picture3

W celu ułatwienia wypełniania naszych druków, niektóre z nich zostały zamieszczone jako edytowalne formularze PDF. Kliknij link aby pobrać lub wypełnić formularz:

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości obiektu do sieci
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci-wersja edytowalna
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości dostawy wody, odbioru ścieków bytowych, odbioru ścieków przemysłowych
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości dostawy wody odbioru ścieków bytowych odbioru ścieków przemysłowych-wersja edytowalna
Zgłoszenie gotowości do odbioru
Zgłoszenie gotowości do odbioru-wersja edytowalna
MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA Warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej
Zlecenie przeglądu technicznego instalacji, oplombowania wodomierza dodatkowego oraz wniosek zmianę umowy
E-FAKTURA Regulamin udostępniania e-faktur
Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)
Rezygnacja z e-faktury
Zmiana adresu e-mail dla faktur w formie elektronicznej
UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Wniosek o zawarcie umowy o zapatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków-wersja edytowalna
Protokół zdawczo-odbiorczy z oświadczeniem o wypowiedzeniu i wnioskiem o zawarcie umowy
Protokół zdawczo odbiorczy z oświadczeniem o wypowiedzeniu i wnioskiem o zawarcie umowy-wersja edytowalna
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy-wersja edytowalna
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
WZÓR OWU
Załącznik nr 1 do OWU
INNE Zlecenie wykonania usługi odpłatnej

Zlecenie wykonania usługi odpłatnej – wycena wg kosztorysu powykonawczego

Wniosek o udostępnienie wody z hydrantu oraz zakup wody

Wniosek o dopłatę w ramach programu „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF.
Aby można było czytać pliki PDF, w komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.

Print Friendly, PDF & Email