picture1
picture2
picture3

Kliknij link aby pobrać formularz:

PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości/obiektu do sieci
Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości dostawy wody, odbioru ścieków bytowych, odbioru ścieków przemysłowych
Zgłoszenie gotowości do odbioru
MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA Warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej
Zlecenie przeglądu technicznego instalacji, oplombowania wodomierza dodatkowego i zawarcie aneksu do umowy
E-FAKTURA Regulamin udostępniania e-faktur
Akceptacja wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)
Rezygnacja z e – faktury
Zmiana adresu e-mail dla faktur w formie elektronicznej
UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków – wersja edytowalna
Protokół zdawczo-odbiorczy z oświadczeniem o wypowiedzeniu i wnioskiem o zawarcie umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy z oświadczeniem o wypowiedzeniu i wnioskiem o zawarcie umowy – wersja edytowalna
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy – wersja edytowalna
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
Wzór OWU
Załącznik nr 1 do OWU
INNE Zlecenie wykonania usługi
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza głównego
Wniosek o dopłatę w ramach programu “Żary Miasto Przyjazne Rodzinie”

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF.
Aby można było czytać pliki PDF, w komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe.

Print Friendly, PDF & Email