picture1
picture2
picture3

Jesteśmy wierni tradycji, ale otwarci na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój miasta. Budujemy infrastrukturę oraz przejmujemy do eksploatacji kolejne urządzenia służące do zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Żar, świadcząc usługi nowym Klientom.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w trosce o wszystkich Klientów stale podwyższa standardy i efektywność swojego działania, dbając o coraz lepszą jakość wody oraz o wysoki poziom świadczonych usług. W tym celu Spółka przy pomocy wyspecjalizowanej kadry wprowadza nowoczesne technologie i rozwiązania, realizując na szeroką skalę zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej miasta.

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

KROK 1
Klient składa wniosek do ZWiK o wydanie warunków technicznych o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

KROK 2
Klient odbiera z ZWiK opracowanie warunków technicznych na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

KROK 3
Klient wybiera właściwego projektanta, który wykonuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

KROK 4
Klient składa w ZWiK wykonany projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w trzech egzemplarzach celem uzgodnienia

KROK 5
Klient odbiera z ZWiK uzgodniony projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego pod względem technicznym

KROK 6
Klient zgłasza rozpoczęcie inwestycji budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

KROK 7
Klient zleca właścicielowi sieci wodociągowej tj. ZWiK wykonanie “nawiercenia” na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnego

KROK 8
Klient zleca wykonawcy budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

KROK 9
Klient przed zasypaniem przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zgłasza w ZWiK chęć dokonania przeglądu technicznego

KROK 10
ZWiK dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

KROK 11
ZWiK dokonuje instalacji wodomierza głównego

KROK 12
Klient dokonuje podpisania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

 

Print Friendly, PDF & Email