Remont rurociągu wody surowej

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach oraz Wykonawcy robót firmy METROLOG Sp. z o.o. prace związane z remontem newralgicznego rurociągu wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody nr 1 przy ul. Piastowskiej i Jakubicy przebiegły pomyślnie, bez żadnych komplikacji.

Ze względu na średnice wymienianych rurociągów technologicznych DN300-500 oraz konieczność zachowania ciągłości pracy stacji prace realizowane były etapowo w godzinach nocnych, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować ryzyko wystąpienia przerw w dostawie wody. Remont ku naszemu zadowoleniu przebiegł tak sprawnie, że mieszkańcy w żaden sposób nie odczuli jego przebiegu. Jednocześnie efektem przeprowadzonych prac jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody.

Wykonanie zadania jest jedynie preludium do dalszych prac modernizacyjnych na stacji. Przebieg i skomplikowanie robót inżynieryjnych przedstawia poniższa fotorelacja:

Rurociąg stalowy przed pracami remontowymi. Widoczna opaska naprawcza w miejscu korozji rury w którym wystąpił przeciek.

Rurociąg przed remontem, cześć technologiczna poniżej poziomu posadzki. Widoczne ogniska korozji.

Zdemontowany odcinek rurociągu. Widoczne uszkodzenie ściany rury spowodowane korozją.

Print Friendly, PDF & Email