Okresowa dezynfekcja wody w sieci wodociągowej

Szanowni Państwo,

w związku z zaleceniami wydanymi przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żarach związanymi z występującymi na terenie Polski przypadkami skażenia wody wodociągowej bakteriami Legionella, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w dniach 13 ÷ 15 i 27 ÷ 29 września 2023 r. przeprowadzi okresową dezynfekcję wody w sieci wodociągowej.

Dezynfekcja odbędzie się z wykorzystaniem Podchlorynu sodu – w tych dniach woda wodociągowa może charakteryzować się intensywniejszym zapachem chloru.

Informujemy odbiorców, iż okresowa dezynfekcja wody w sieci wodociągowej nie ma wpływu na jakość wody i nadaje się ona bezpośrednio do spożycia.

Informacja Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ws. aktualnej sytuacji dotyczącej bakterii z rodzaju legionella

Print Friendly, PDF & Email