Remont sieci wodociągowej ul. Pszenna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Pszennej w dniu 18.12.2021 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Pszennej – budynki od nr 1 do 1C, ul. Pszenna 2 – Szpital na Wyspie oraz Zakład Rehabilitacji,  ul. Bohaterów Getta 19 – Środowiskowy Dom Samopomocy.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email