Remont sieci wodociągowej w ulicy Pokoju

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Pokoju w dniu 24.02.2021r. od godziny 11:30 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Pokoju na odcinku od ul. Kalinowskiego do ul. 11-go Listopada oraz budynki w ul. Długosza nr 13, 16, 17, 18, 20, 22, 22a  oraz ul. 11-go Listopada nr 22.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email