PRACA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach poszukuje pracownika na stanowisko:

Księgowa / Księgowy

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

–  prowadzenie ewidencji analitycznej magazynu materiałów w ZSI UNISOFT,

–  kontrola formalno-rachunkowa dowodów zakupu materiałowego,

–  wycena inwentaryzacji,

–  kontrola poprawności dowodów obrotu materiałowego,

–  sporządzanie sprawozdań dla GUS,

–  sporządzanie analiz oraz innych zestawień w zakresie obrotu magazynowego,

–  sporządzanie dowodów księgowych,

–  inne zadania działu księgowego powierzone przez przełożonego.

 

Wymagania:

–  preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe,

–  doświadczenie w pracy w obszarze księgowości,

–  znajomość przepisów z zakresu podatków i rachunkowości,

–  samodzielność, dokładność, sumienność, skrupulatność,

–  zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz umiejętność pracy w zespole,

–  obsługa programów finansowo – księgowych, pakietu Office, urządzeń biurowych.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki pracy, w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie wg. ZUZP, możliwość rozwoju poprzez szkolenia.

CV opatrzone klauzulą RODO należy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl w terminie do 31.08.2022 roku. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna do rekrutacji

 

Print Friendly, PDF & Email