Przeciwdziałanie powstawaniu odorów przy ul. Szpitalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w celu redukcji uciążliwości zapachowych związanych z odorami powstającymi podczas pracy systemu kanalizacyjnego przy ul. Szpitalnej, ponad dotychczas podejmowane działania zwiększono częstotliwość wymiany filtrów podwłazowych z wkładami katalitycznymi (ostatnia wymiana filtrów miała miejsce 08-10 września 2020r.). Filtry przystosowane są m.in. do pracy w środowisku o wysokim stężeniu siarkowodoru, który jest główną przyczyną powstających zapachów.

Jednocześnie Spółka oczekuje na pozwolenie na budowę elektroenergetycznej linii zasilającej w celu podłączenia kolejnego punktu napowietrzania rurociągu tłocznego.

O kolejnych krokach usprawniających działanie istniejącego systemu unieszkodliwiania uciążliwych zapachów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Print Friendly, PDF & Email