AKTUALNE TARYFY!!!

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r poz. 537 z późn. zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach zamieszcza zatwierdzoną na okres 3 lat taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Żary (miasto Żary).

Decyzja nr WR.RZT.70.136.2023

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-136-2023.html

WR.RZ.70.136.2023

Taryfa zacznie obowiązywać po upływie 7 dni od opublikowania przez RZGW tj. od 17 stycznia 2024r.

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków pozostaje bez zmian (zgodnie z poniższym Komunikatem).

 

Decyzja WR.RET.070.276.2018.JW

Print Friendly, PDF & Email