Usługi odpłatnie świadczone przez ZWiK Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż świadczy odpłatnie usługi w zakresie:

  • budowa, remont i modernizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
  • budowa, remont i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
  • wypompowywanie wody ze studni wodomierzowej,
  • pomiar ciśnienia i/lub wydajności na hydrancie nienależącym do ZWiK Sp. z o.o.,
  • udrażnianie kanalizacji sanitarnej nienależącej do ZWiK Sp. z o.o. (dotyczy kanalizacji poza budynkami),
  • udrażnianie i/lub czyszczenie kanalizacji deszczowej,
  • inspekcja TV systemu kanalizacyjnego,
  • zadymianie kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej,
  • wynajem samochodu WUKO z obsługą,
  • praca montera wod-kan.

W celu przedstawienia szczegółowych informacji na temat ww. usług, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: zwikzary@zwikzary.pl;   j.przylucki@zwikzary.pl

tel.: 500-579-365

Print Friendly, PDF & Email