Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że dnia 23.02.2022 r. przystąpił do realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ul. Osadniczej w Żarach.”

Wykonawcą zadania jest firma KANWOD Sp. z o.o, Sp. k., ul. Zimna 7, 65-707 Zielona Góra

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadnia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Osadnicza w Żarach na działkach 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 obręb 0005, jedn. ewidencyjna 081102_1 Żary.

Zakończenie budowy planowane jest do 17 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności i wyrozumiałość.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email