picture1
picture2
picture3

Przebudowa wodociągu w ul. Żurawiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi przez firmę TANDEM – przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej, w dniu dzisiejszym tj. 14.06.2024 r. w godzinach od 12:00 do 14:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żurawiej oraz Przepiórek.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Naprawa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej

Szanowni Państwo,

Zakończono prace związane z usunięciem uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Żagańskiej. Z uwagi na warunki gruntowe – wysoki poziom wód gruntowych doszło do zapadnięcia się ok. 7 m odcinka rurociągu wykonanego z rur kamionkowych, wymagającego naprawy w wykopie otwartym. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Z uwagi na ogólny stan techniczny istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Żagańskiej w dniach 17-20.06.2024r. istniejący rurociąg na odcinku 190 m zostanie wyremontowany metodą bezwykopową przez instalację w  istniejącym kanale specjalnego rękawa wzmacniającego i uszczelniającego istniejący kanał.

Prace remontowe zostaną wykonane równocześnie z prowadzonymi pracami odtworzeniowymi przy utrzymaniu do ich zakończenia wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

Poniżej trasa objazdu.

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa wodociągu w ul. Żurawiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w związku z pracami prowadzonymi przez firmę TANDEM – przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej, w dniu dzisiejszym tj. 10.06.2024 r. w godzinach od 12:00 do 16:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żurawiej oraz Przepiórek.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Naprawa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2024r. (poniedziałek) przystąpimy do naprawy uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Żagańskiej. W celu bezpiecznego i  sprawnego przeprowadzenia prac instalacyjnych i odtworzeniowych konieczne jest częściowe wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Żagańskiej oraz wprowadzenie tymczasowego objazdu ulicami: Warsztatową, Ptasią, Słowiczą, Szpitalną. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu umożliwiać będzie wjazd na wyłączony odcinek wyłącznie mieszkańcom, pracownikom i służbom ratunkowym.

Wobec powyższego prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Poniżej trasa planowanego objazdu.

Print Friendly, PDF & Email

Wymiana nawiertek w ul. Żabikowskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu – wymiana nawiertek w ul. Żabikowskiej w dniu dzisiejszym  tj. 07.06.2024 r. od godziny 08:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w ul. Żabikowskiej (nr 1, 2, 3a, 3b, 7).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Przebudowa wodociągu w ul. Żurawiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż z powodu przebudowy sieci wodociągowej po awarii w ul. Żurawiej, w dniu dzisiejszym tj. 06.06.2024 r. w godzinach od 10:00 do 12:00  wystąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Żurawiej oraz Przepiórek.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Obniżone ciśnienie wody

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.05.2024r.  do godziny 13.00 w rejonie ulic: Zgorzelecka, Komuny Paryskiej, Bukowa, Poludniowa, Polna, Cegielniana, Słoneczna, Szmaragdowa, Turkusowa, Opalowa oraz ulic towarzyszących w Żarach może wystąpić obniżone ciśnienie wody lub przerwa w dostawie wody z powodu braku zasilania przepompowni, co związane jest z pracami na sieci energetycznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email

Awaria na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza

Aktualizacja (godz. 14:46)
 
💧Szanowni Klienci,
 

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza.

Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28.05.2024r.  wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym w ulicy Niemcewicza w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Niemcewicza, Sowińskiego oraz Jakubicy.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 1 godz. (do ok. 15:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :28/05/24
Kategoria : Awarie

Remont wodociągu DN 500-600 Moniuszki – Żabikowska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, iż w ramach prac związanych z przebudową ulic Moniuszki – Żabikowska wykonany zostanie remont odcinka sieci wodociągowej – magistralnej DN 500-600 oraz odcinka sieci rozdzielczej DN 300.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze.

Dołożymy wszelkich starań, aby realizacja robót była możliwie najmniej uciążliwa dla mieszkańców naszego miasta. Prace zostały zaplanowane w taki sposób aby zminimalizować wpływ remontu na jakość wody oraz przerwy w jej dostawie.

Założony termin zakończenia robót: do 31 lipca 2024 r.

Informacje nt. remontu będziemy na bieżąco aktualizować.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Print Friendly, PDF & Email

Awaria na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza

Aktualizacja (godz. 15:42)
 
💧Szanowni Klienci,
 

Uprzejmie informujemy, iż zakończono prace na przyłączu wodociągowym w ul. Niemcewicza.

Sieć została przepłukana. Dostawy wody zostały wznowione.

Przypominamy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Żarach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24.05.2024r.  wystąpiła awaria na przyłączu wodociągowym w ulicy Niemcewicza w Żarach.

W związku z zaistniałą awarią nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Niemcewicza, Sowińskiego oraz Jakubicy.

Przerwa w dostawie wody może potrwać ok. 2 godz. (do ok. 17:00).

Informacje nt. awarii będziemy na bieżąco aktualizować.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym uruchomieniu wodociągu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email
Data :24/05/24
Kategoria : Awarie