Informacja o powodach awarii sieci wodociągowej – Plac Inwalidów w Żarach

W sobotę 25 lipca br. w godzinach popołudniowych doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach Placu Inwalidów.

Odkrywka sieci żeliwnej DN300 uwidoczniła pęknięcie wzdłużne rury na odcinku ok. 3m. Służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji niezwłocznie rozpoczęły prace. W celu minimalizacji strat wody ograniczono ciśnienie wody na wyjściu ze stacji uzdatniania oraz zamknięto zasuwy odcinające w rejonie wycieku. Z tego też powodu przerwa w dostawie wody objęła większą część miasta.

Prace naprawcze zakończono po godz. 22:00, przystąpiono do procedury płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej oraz stopniowego otwierania zasuw wodociągowych w celu minimalizacji zjawiska zrywania osadu. Po zakończeniu ww. procedur przywrócono pełną sprawność uszkodzonego fragmentu odcinka wodociągu.

Sieć wodociągowa DN300 przebiegająca przez Plac Inwalidów została wykonana z rur żeliwnych w latach 60/70 – tych ubiegłego wieku oraz zasila sporą część miasta Żary.

Spółka od wielu lat prowadzi proces wymiany stalowych i żeliwnych sieci wodociągowych w celu minimalizacji możliwości wystąpienia awarii. Przedmiotowa awaria była największą w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Print Friendly, PDF & Email