Słabe ciśnienie wody!!!

W związku ze zwiększonymi rozbiorami wody zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, co ma związek z warunkami atmosferycznymi – utrzymująca się susza i wysokie temperatury powietrza, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców apeluje o ograniczenie zużycia wody szczególnie w godzinach wieczornych.

Ogromny pobór wody spowodowany najprawdopodobniej intensywnym podlewaniem terenów zielonych przez mieszkańców miasta powoduje pełne obciążenie ujęć wody. Mając na uwadze bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców prosimy o ograniczenie zużycia wody szczególnie na podlewanie ogrodów lub gromadzenie wody do podlewania w godzinach rannych.

Link do informacji o objęciu województw: dolnośląskiego, lubskiego i wielkopolskiego obszarem suszy hydrologicznej:

https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikat-pogodowy/ostrzezenie-hydrologicznesus

Print Friendly, PDF & Email