Naprawa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej

Szanowni Państwo,

Zakończono prace związane z usunięciem uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Żagańskiej. Z uwagi na warunki gruntowe – wysoki poziom wód gruntowych doszło do zapadnięcia się ok. 7 m odcinka rurociągu wykonanego z rur kamionkowych, wymagającego naprawy w wykopie otwartym. Obecnie trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni. Z uwagi na ogólny stan techniczny istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Żagańskiej w dniach 17-20.06.2024r. istniejący rurociąg na odcinku 190 m zostanie wyremontowany metodą bezwykopową przez instalację w  istniejącym kanale specjalnego rękawa wzmacniającego i uszczelniającego istniejący kanał.

Prace remontowe zostaną wykonane równocześnie z prowadzonymi pracami odtworzeniowymi przy utrzymaniu do ich zakończenia wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

Poniżej trasa objazdu.

Print Friendly, PDF & Email