Zakończenie prac związanych z budową studni głębinowych nr 14z i 6c

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że zakończono prace związane z odwiertem dwóch studni głębinowych. Prace wykonano metodą okrętno – udarową, studnie mają głębokość 54m każda, a ich wydajność eksploatacyjna wynosi kolejno 60m3/h oraz 35m3/h.

Ujmowana woda pochodzi z utworów trzeciorzędowych.  Studnie stanowią zastępstwo za dotychczas istniejące mało wydajne oraz wyeksploatowane odwierty i wraz z pozostałymi studniami tworzą ujęcie nr 1, stanowiące jedno z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Żary.

 

Print Friendly, PDF & Email