Informacja o wyborze Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach informuje, że zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Marka Goraja, na pięcioletnią kadencję.

Print Friendly, PDF & Email