UWAGA! Mieszkańcy Grabika i Mirostowic Dolnych

W związku z rozpowszechnianymi przez Urząd Gminy Żary informacjami dotyczącymi płatności za ścieki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żarach (dalej jako „ZWiK) wyraźnie zaprzecza temu, że mieszkańcy Gminy Wiejskiej Żary mają sami ustalać ilość metrów sześciennych ścieków oraz regulować należność za ścieki według stawki obowiązującej mieszkańców Miasta Żary bezpośrednio na konto ZWiK.

Mając powyższe na uwadze ZWiK informuje, że wszelkie wpłaty za ścieki pochodzące od mieszkańców Gminy Wiejskiej Żary będą sukcesywnie zwracane ich nadawcom.

Należy jednocześnie podkreślić, że jakiekolwiek wpłaty od mieszkańców Gminy Wiejskiej Żary nie oznaczają, że dochodzi w ten sposób do zawarcia ze ZWiK umowy o odprowadzanie ścieków. Aktualnie jedynym podmiotem uprawnionym do zawierania umów o odprowadzanie ścieków z mieszkańcami Gminy Wiejskiej Żary oraz rozliczania się z nimi za odprowadzone ścieki jest Gmina Wiejska Żary.

Print Friendly, PDF & Email