Jesteś klientem ZWiK Sp. z o.o.? Nie czekaj zarejestruj się w eBOK

ZWiK Sp. z o.o. uruchomił elektroniczne biuro obsługi klienta e-BOK oraz portal internetowy zapewniający dostęp do informacji przestrzennych – Geoportal. 

eBOK i Geoportal są dostępne pod adresem https://ebok.zwikzary.pl

Do rejestracji konta w eBOK potrzebujesz:

 1. Numer użytkownika (indywidualny numer klienta, który umieszczony jest na fakturze jako: symbol odbiorcy xxxxx lub Nabywca/adresat
  nr xxxxx)
 2. Dowolny numer faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z ostatnich 12 miesięcy
 3. E-mail
 4. Numer telefonu

Klient po rejestracji  w eBOK ma dostęp do obrazów faktur, informacji o wpłatach oraz bieżącym saldzie. W przypadku nieobecności w domu podczas wizyty inkasenta można przesłać odczyt wodomierza. Można dokonać również zapłaty faktury bez wychodzenia z domu korzystając z płatności elektronicznych. Chcesz otrzymywać fakturę elektroniczną? Wystarczy wyrazić zgodę – zakładka ZGŁOSZENIA -dodaj zgłoszenie – Chce otrzymywać e-fakturę, a faktura elektroniczna będzie przesyłana na wskazany adres e-mail.

Klient w eBOK (zakładka MAPY) ma dostęp do e-usług:

 • Sieć wodno-kanalizacyjna
 • Armatura
 • Ochrona p-poż
 • Strefy ochronne
 • Zgłoszenia nieprawidłowości
 • Awarie
 • Przerwa w dostawie wody
 • Warunki techniczne
 • Inwestycje
 • Ważne informacje
 • WMS (Web Map Service)
 • Przyłączenie do sieci
 • Odczyt wodomierza

Zachęcamy do skorzystania z nowych udogodnień!

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 68 479 46 22

Print Friendly, PDF & Email