OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych

Zakres odpowiedzialności:

 • określanie warunków do projektowania i budowy infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej,
 • uzgadnianie, opiniowanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • kontrolowanie przebiegu i terminów realizacji robót budowlanych i remontowych,
 • dokonywanie odbiorów technicznych robót,
 • analiza danych eksploatacyjnych oraz udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • obsługa interesantów chcących uzyskać informacje na temat warunków przyłączenia, projektowania, zasad przyłączania nieruchomości do sieci wod-kan,
 • współpraca z poszczególnymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki.

Nasze wymagania:

 • co najmniej wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień procesu projektowania obiektów liniowych gospodarki wodno-ściekowej,
 • doświadczenie w zakresie wykonawstwa sieci wod – kan,
 • umiejętność czytania i pracy z mapami do celów projektowych,
 • znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją procesu budowlanego i oddawaniem do użytkowania obiektów budowlanych,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych, a w szczególności edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego z pakietu MS Office, umiejętność pracy z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD będzie dodatkowym atutem,
 •  rzetelne, staranne, terminowe i sumienne wykonywanie zadań i powierzonych obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska,
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B, dysponowanie własnym samochodem,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia,
 • lokalizacja pracy:  teren działalności Spółki

Oferty zawierające CV należy złożyć z dopiskiem „Ogłoszenie Rekrutacyjne” w terminie do  20 października 2023 roku w siedzibie Spółki:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary

lub na adres poczty elektronicznej: zwikzary@zwikzary.pl

Prosimy o umieszczenie w temacie e-maila zapis „Ogłoszenie Rekrutacyjne”.

 

Równocześnie zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach ogłaszanych przez ZWiK Żary na podstawie przesłanego CV należy złożyć w sekretariacie bądź elektronicznie na wskazany wyżej adres także zgodę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV na poczet przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Żarach.”

Administratorem Państwa danych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Żarach. Pełna informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych (klauzula informacyjna) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

klauzula ogłoszenie rekrutacyjne.

Print Friendly, PDF & Email