Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Podstawową działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji opartą na ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. Dz. U. Nr 72 poz.747 jest:
 • zbiorcze zaopatrzenie w wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody,
 • zbiorcze odprowadzanie ścieków, polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
 • zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
 • zapewnienie jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Ponadto Zakład Wodociągów i Kanalizacji oferuje usługi związane z wykonywaniem:
 • robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych tj. rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych,
 • robót ogolnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych tj. rurociągów wodociagowych i kanalizacyjnych,
 • instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych
  czyszczeniem i udrażnianiem rurociągów kanalizacyjnych i burzowych,
 • wynajmem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą,
 • wynajmem pozostałych maszyn i urządzeń.
Działalność podstawowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) i oczyszczanie (Żary-Kunice) realizowana jest przez:
 • ujęcie wody ul. PStacja uzdatniania wody przy ul. Pistowskiejiastowska,
 • ujęcie wody ul. Zgorzelecka,
 • ujęcie wody Sieniawa-Miłowice,
 • ujęcie wody Żary-Kunice,
 • stację uzdatniania wody nr 1 ul. Piastowska,
 • stację uzdatniania wody Żary-Kunice,
 • oczyszczalnię ścieków Żary-Kunice.Działalność usługowa realizowana jest przez wyspecjalizowanych pracowników obsługujących nowoczesny sprzęt i maszyny budowalne:
 • koparko-ładowarki,
 • ciągniki,
 • wóz asenizacyjny,
 • samochód specjalistyczny WUKO SCK,
 • stacje hydrauliczne do kruszenia betonu i nawierzchni,
 • młoty udarowe,
 • przecianrki spalinowe do betonu, nawierzchni, stali i żeliwa,
 • zagęszczarki gruntu,
 • ubijaki stopowe.