picture1
picture2
picture3
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Eksploatujemy sieć wodociągową o długości ok. 176 km i sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 162 km.

Spółka realizuje zadania inwestycyjne w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta.

image_pdfimage_print