picture1
picture2
picture3

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. ZWiK Sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 171,9 km i kanalizacyjną o długości ok. 159,7 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ok. 5,5tys. m3 na dobę.

Zakład realizuje ogromne zadania inwestycyjne w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Przygotowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich zajmuje się specjalnie do tego celu powołana Jednostka Realizująca Projekt.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach jest zarejestrowany pod numerem:

KRS: 0000323263, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, XXX Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 3.833.000 zł.
NIP: 928-203-33-04
REGON: 80315632

Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Bohaterów Getta 9-11 i ul. Piastowskiej 1, 68 – 200 Żary, woj. Lubuskie

UWAGA! Zmiana numer rachunku bankowego (nie dotyczy kont indywidualnych).

Nowy numer rachunku Bankowego: 83 1020 5402 0000 0102 0370 6439 prowadzony przez PKO BP S.A.

image_pdfimage_print